Gå til hovedindholdet

Beskyt medarbejderne mod coronasmitte ved arbejde som tatovør

I forbindelse med den gradvise genåbning af samfundet har Arbejdstilsynet i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejdet et informationsmateriale, der vejleder tatovører i smitteforebyggelse

Opdateret 15.5

Der gælder de samme arbejdsmiljøregler for arbejde som tatovør som for alle andre jobfunktioner. Derfor skal arbejdsgiverne iværksætte foranstaltninger, der kan forebygge risiko for smitte med coronavirus så effektivt som muligt.

Tæt kontakt med kunden er et vilkår for tatovører. Men der er en række tiltag, arbejdsgiveren ifølge sundhedsmyndighederne bør iværksætte for at begrænse denne kontakt og sikre, at det sker under forhold, som reducerer risikoen for smitte med coronavirus.

Pas på medarbejderne – begræns risiko for smitte

Det er vigtigt, at arbejdet er tilrettelagt, så I mindsker de ansattes risiko for smitte med coronavirus.

Det gøres ved at følge den detaljerede vejledning om infektionshygiejne og forbrugerinformation på tatoveringssteder og at følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger til at forebygge coronasmitte:

Detaljeret vejledning om infektionshygiejne og forbrugerinformation på tatoveringssteder

Bliv hjemme ved sygdom. Stil håndvassk eller håndsprit til rådighed. Planlæg arbejdet, så I kan holde afstand. Opprioriter regelmæssig rengøring

Håndtering af sygdom og symptomer

 • Medarbejdere bør ikke møde på arbejde, hvis de har milde symptomer, der kan tyde på COVID-19.
 • Medarbejdere må efter et sygdomsforløb først møde på arbejde igen 48 timer efter symptomer er ophørt.
 • Medarbejdere, hvis familie har symptomer eller er smittede, anbefales at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”nære kontakter”.
 • For personer, der har øget risiko, fx gravide, anbefales det, at ledelsen i dialog med den enkelte medarbejder laver en konkret og individuel vurdering med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området.

Hygiejne og rengøring

 • Medarbejderne skal oplyses om og overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Sørg for at følge den detaljerede vejledning om infektionshygiejne og forbrugerinformation på tatoveringssteder – vejledningen beskriver også krav til rengøring:

Find vejledningen her

Planlæg arbejdet, så I kan holde afstand

 • Arbejdet bør tilrettelægges, så det er muligt at have forskudte/udvidede åbnings- og mødetider for at undgå, at for mange ansatte er på arbejde på samme tid, og af hensyn til at nedsætte kundetætheden. Arbejdstiden skal i øvrigt tilrettelægges inden for rammerne af relevant lovgivning, kollektive overenskomster mv.
 • Arbejdspladsen bør gennemgå sine processer for arbejdspladsens specifikke kundeydelser, så man mindsker tiden med tæt kontakt mellem medarbejder og kunde.
 • Det anbefales, at alle indledende samtaler, kontakter m.v. foretages på afstand, og den uundgåelige tætte kontakt reduceres i tid og omfang, samt afbrydes når der ikke længere er behov.
 • Hvor tæt kontakt er uundgåelig, skal særligt længerevarende ansigt-til-ansigt kontakt undgås mest muligt. Det kan f.eks. ske ved, at tatovøren, der skal skuldertatovere, beder personen vende ansigtet bort, og man kan sidde forskudt.
 • I situationer, hvor ansigt-til-ansigt kontakt indenfor 1 meter ikke kan undgås, kan man opsætte en fysisk barriere mellem personale og kunde/klient. Hvor muligt kan det være en skærm af plastic eller glas, fx ved en betalingsdisk eller hvor der skal gives tæt kundevejledning. Hvor det ikke er muligt, kan personalet evt. anvende et ansigtsdækkende visir. Det kan især overvejes ved ansigt-til-ansigt kontakt af over 15 minutters varighed.

Indretning af lokaler

 • Lokaler indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand mellem medarbejderne og mellem kunderne, fx ved at sprede medarbejderne og kunderne over flere lokaler, arbejde i skiftehold mv.
 • Der bør som minimum være 1 meters afstand mellem kundernes placering. Der bør dog holdes mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, fx hvis kunden har øget risiko.
 • Eventuelle venteværelser eller lignende bør lukkes eller indrettes, så det er muligt at holde minimum 1 meters afstand. Magasiner/blade, legetøj og lignende fjernes.
 • Eventuelle køkkener, frokoststuer eller kantiner bør indrettes hensigtsmæssigt, herunder sikring af tilstrækkelig afstand mellem borde i spiseafdeling og afstandsmarkering ved betalingsstationer.
 • Ved buffetservering skal der være særlig fokus på kontaktflader, herunder om der med fordel kan anvendes personlige redskaber, engangsredskaber eller portionsskåle ved selvservering.

Retningslinjer

Dette informationsmateriale bygger på de retningslinjer, der er lavet for ansvarlig indretning af liberale serviceerhverv i lyset af udbruddet af COVID-19.

Se retningslinjerne her

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88. Call Centeret har telefontid mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14.