Generelt

Forbuddet mod at afholde eller deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter o.l. med flere end 50 personer gælder ikke for almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads. Det vil sige, at man gerne må være flere end 50 personer på en arbejdsplads. Og at der gerne må deltage flere end 50 personer i almindelige møder og andre aktiviteter, der er en del af virksomhedens almindelige drift.

Tilsvarende må der gerne være flere end 50 ansatte i kantinen på samme tid, hvis der højst er 10 personer ved det samme bord og mindst 1 meter mellem de forskellige grupper af ansatte i kantinen. De ansatte skal sidde med mindst 1 meters afstand imellem sig ved bordene.

Det forudsættes i alle tilfælde, at arbejdsgiveren har kortlagt, om der er risiko for, at de ansatte kan blive udsat for smitte med coronavirus (Covid-19). Og at arbejdsgiveren, hvis det er tilfældet, har iværksæt foranstaltninger, der forebygger smitterisikoen så effektivt som muligt fx gennem tilrettelæggelse af arbejdet og ved at følge sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer om at holde afstand mellem de ansatte, have en god hygiejne og undgå fysisk kontakt.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Grupper af ansatte, fx med kritiske funktioner, kan ikke arbejde hjemme. Her har arbejdsgiveren ansvar for at kortlægge, om der er risiko for, at de kan blive udsat for smitte med coronavirus (COVID-19) fra fx kunder, klienter eller andre ansatte. Hvis det er tilfældet, skal arbejdsgiveren iværksætte foranstaltninger, der forebygger smitterisikoen så effektivt som muligt. Arbejdstilsynet opfordrer til at følge Sundhedsstyrelsen råd om:

  • God håndhygiejne (især håndvask samt eventuel opsætning af dispenser med håndsprit i fællesområder som fx reception og toiletter).
  • Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse.
  • Host eller nys i et engangslommetørklæde eller i albuebøjningen.
  • Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem personer på arbejdspladsen, så smitterisikoen mindskes.

Følg Sundhedsstyrelsens øvrige retningslinjer for forebyggelse:
Sundhedsstyrelsens information om Coronavirus

 

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Det er arbejdsgiverens pligt at beskytte særligt følsomme risikogrupper blandt de ansatte mod farer, som kan være særligt alvorlige for dem – så som smitte med coronavirus (COVID-19).

De særligt følsomme grupper kan fx være ansatte, der er gravide, kronisk syge eller ældre.

Arbejdstilsynet opfordrer til, at virksomheden i sin risikovurdering følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til disse grupper. Læs mere her:

Sundhedsstyrelsens spørgsmål og svar om Coronavirus

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Sundhedsstyrelsen har udstedt særlige retningslinjer for håndtering af coronavirus (COVID-19), herunder brug af værnemidler i sundheds- og ældresektoren samt ved indsatser for socialt udsatte. Personale, der arbejder med særligt sårbare grupper, skal som udgangspunkt bære ansigtsvisir eller maske ved langvarig eller hyppig, tæt ansigt-til-ansigt kontakt med borgere og patienter, når tæt kontakt ikke kan undgås.

Læs også

Sundhedsstyrelsen præciserer retningslinjerne for brug af værnemidler i sundheds- og ældresektoren samt indsatser for socialt udsatte

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for personale i sundheds- og ældresektoren.

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Miljøstyrelsen fraråder, at man laver sin egen håndsprit.

Generelt råder Miljøstyrelsen til, at man afholder sig fra at omhælde farlige blandinger til anden emballage, herunder at lave sine egne produkter, idet der kan opstå meget farlige situationer. Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside:

Sprit dine hænder af med produkter der er beregnet til det

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14