Vi er i Arbejdstilsynet optaget af, at kontakten med virksomhederne og øvrige samarbejdsparter sker på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, så risikoen for smittespredning af COVID-19 mindskes.

Vi tilpasser os løbende situationen og følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Vi er samtidig fleksible i forhold til at imødekomme virksomhedernes retningslinjer i det omfang, de er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige og ikke hindrer os i at udføre vores opgave med at føre tilsyn og være i dialog med virksomhederne.

Arbejdstilsynets forholdsregler

Vi har taget en række forholdsregler for at undgå smittespredning af COVID-19 på vores egne arbejdssteder og også i kontakten med både virksomheder og andre arbejdsmæssige kontakter og samarbejdsparter.

Det indebærer:

  • At vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger om COVID-19.
  • At vi følger sundhedsmyndighedernes generelle råd om hyppig håndvask/håndsprit, hvordan man bør hoste og nyse, at holde afstand og undgå fysisk kontakt samt en høj standard for rengøring.
  • At vi ikke lader medarbejdere møde på arbejdspladsen eller møde virksomheder og andre samarbejdsparter, hvis de føler sig syge.
  • At vi ikke lader medarbejdere møde på arbejdspladsen eller møde virksomheder og andre samarbejdsparter, hvis de er nær kontakt til syge med COVID-19.
  • At vi ikke lader medarbejdere møde på arbejdspladsen eller møde virksomheder og andre samarbejdsparter, hvis de har rejst i røde eller orange områder inden for de seneste 14 dage, jf. Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Disse forholdsregler er virksomhedernes sikkerhed for, at Arbejdstilsynet gør, hvad der er muligt for at mindske risikoen for at sprede smitte med COVID-19 på vores tilsyn.  Og de træder derfor i stedet for den tro og love-erklæring, som virksomhederne eventuelt har udarbejdet.