Gå til hovedindholdet

Domme, Domsudskrift

Eksplosion forårsaget af udslip fra usikret gasflaske ved transport i lukket kassevogn - hele dommen

Vestre Landsrets dom afsagt den 20. oktober 2005 af 9. afdeling i ankesag nr. S-1364-05 - domsudskrift

Udskrift af dombogen for retten i Esbjerg

Dom afsagt den 4. maj 2005

Anklagemyndigheden mod T Aps

Tiltalen og parternes påstande

Anklageskrift er modtaget den 3. november 2004.

T Aps er tiltalt for overtrædelse af

Arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, jf. § 82, stk. 1, nr.1, og stk. 3, nr.1, jf. § 86 samt bekendtgørelse nr. 492 af 20. juni 2002 om arbejdets udførelse, sidst ændret ved bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 § 4 og § 13, nr. 2, jf. § 30, stk. 1, nr.1, jf. stk. 3,ved at arbejdet i forbindelse med bilkørsel i lukket kassevogn, mrk. "Mercedes Sprinter" for firmaet T ApS til arbejdsstedet Adresse A den 16. februar 2004 ca. kl. 07.30 ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet to ansatte, Vidne 1 og Vidne 2, ankom til arbejdsstedet i kassevognen, der indeholdt arbejdsmaterialer, herunder en 17 kg. tung gasflaske, selv om denne ikke var sikret mod risiko for udslip/lækage, idet Vidne 1, der befandt sig alene i førerkabinen, tændte en cigaret, hvorved der skete en eksplosion forårsaget af udslip fra gasflasken i kassevognen, hvorved Vidne 1 pådrog sig forbrændinger.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf på ikke under 25.000 kr.

Forsvaret har påstået frifindelse med henvisning til straffelovens § 96, og idet tiltalte har nægtet sig skyldig.

Oplysningerne i sagen

Vidne 3 har blandt andet forklaret, at han er direktør i T ApS. Den i anklageskriftet omtalte bil er firmaets kassevogn. Det var Vidne 2 og Vidne 1, der kørte i bilen den dag ulykken skete. Det er sædvanligt, at de ansatte har bilen med hjem efter fyraften til næste dag. Den pågældende dag havde bilen stået hjemme ved Vidne 2. Det er ellers normalt Vidne 1, der har bilen med hjemme, men han havde lige været syg. Vidne 2 hentede Vidne 1 på dennes bopæl, og de kørte sammen hen til firmaet, hvor de mødte kl. 07.00. I firmaet skulle de pakke de nødvendige materialer. De var i gang med at udføre et arbejde på Adresse A. De havde en gasflaske med i bilen, som de havde haft med fra arbejdsstedet på Adresse A dagen før. Gassen bruger man til at svejse tagpap fast med. De havde haft gasflasken med, fordi de mente, den var tom. Gasflasker er normalt spændt fast foran i bilens kasserum, således at de står op, men det var denne gasflaske ikke, idet de regnede med, at den var tom. Normalt ville de have sat gasflasken af i et dertil beregnet skur ved firmaet, og taget en fyldt med. Måske havde de også nogle fyldte flasker med i bilen. Den tomme flaske var en 17 kg's gasflaske. Det er dem, der bruges oftest. Der bruges også gasflasker på 2,5 og 11 kg. Når gasflaskerne er spændt fast i bilen, er der ikke nogen sikkerhed på lukkeanordningen på flasken. Der har tidligere været et plastlåg. På de BP gasflasker, som firmaet bruger, er der et krympefilter på hanen, men når man har åbnet flasken, kan denne sikkerhedsforanstaltning ikke bruges mere.

Vidne 1 og Vidne 2 har forklaret ham, at de havde været inde og tanke diesel på vej til arbejdspladsen på Adresse A. Da de var kørt derfra, havde de bemærket en lugt, de troede var benzin, som de havde fået på sig under tankningen. De to svende har mere end 20 års erfaring som tagdækkere. Han havde selv været på arbejdspladsen et par dage før uheldet. Folkene er instrueret i at anvende gasflasker. Det fremgår af arbejdspladsvurderingen (APV). Efter ulykken kørte han straks til sygehuset, hvor Vidne 1 var indlagt. Der var han ca. l time. Derefter kørte han hjem og ringede til Arbejdstilsynet for at anmelde ulykken, der var meget alvorlig. Han fik den besked, at han skulle hente et skema på internettet, og det gjorde han. Hans bror udfyldte skemaet efter hans anvisninger. Skemaet blev sendt til Arbejdstilsynet. Kort efter blev han kontaktet af Arbejdstilsynet, der mente, at han havde behandlet sagen forkert, fordi det var en alvorlig ulykke. Han skulle have kontaktet dem på en anden måde. Han tror ikke, at Arbejdstilsynet var i kontakt med hans folk den dag, ulykken skete, men han ved, at de talte med Vidne 2 på arbejdspladsen efterfølgende. Arbejdstilsynet kan ikke have set bilen på arbejdsstedet, for den blev kørt hen til Mercedes i Varde. Vidne 1 blev opsøgt i hjemmet af Arbejdstilsynet, hvor han afgav forklaring. Der har været indkaldt til retsmøde i sagen den 21. december 2004. Han ved ikke, hvorfor dette møde blev aflyst.

Vidne 1 har blandt andet forklaret, at han den 16. februar 2004 var ansat ved T Aps som tagdækker. Det er han stadig. Han har været ansat som tagdækker i firmaet siden 1984. Den 16. februar 2004 mødte han på firmaets adresse kl. 07.00. Han mødte i firmaet og ikke på arbejdsstedet den pågældende dag, fordi hans søn var kommet til skade et par dage før og lå på sygehuset. Normalt ville de være kørt direkte ud på den plads, hvor de skulle arbejde. Han skulle den arbejde sammen med Vidne 2. Vidne 2 havde haft firmaets bil, en Mercedes Sprinter, med hjemme. Det var den bil, de kørte derfra i sammen. Han mener ikke, at de skulle have nogen ting med fra firmaet, da de ting, de skulle bruge, stod på pladsen ved Adresse A, hvor de skulle arbejde. Han var dog ikke selv med til at pakke bilen, så han så ikke, hvad der var i bilen. De kører altid rundt med en 5 liters servicegasflaske i firmaets biler. Denne flaske bruger man til småreparationer. Gasflasker, der ikke er tomme, er altid placeret i en kasse, der er monteret i bilen. Kassen er lavet af douglas-plader. Flaskerne, der står op, er spændt fast i kassen med en kæde. Der bruges normalt 17 kg's gasflasker under arbejdet. Disse flasker er også placeret i den nævnte kasse. Vidnet ved ikke, om den 17 kg' s flaske, der var i bilen den pågældende dag, var spændt fast. Normalt, når man kører med tomme gasflasker, ligger de løst bag i bilen. Han ved, at Vidne 2 regnede med, at den 17 kg's flaske, der lå i bilen den dag, var tom. En tom gasflaske vejer noget, men man kan tydelig mærke forskel om en flaske er helt tom eller helt fuld, men han er ikke sikker på, om man kan mærke, hvis der er en lille sjat i en flaske. Der er som regel en lille rest gas i flasken, når de er færdige med at bruge den. De kasserer flasken, når der ikke er mere tryk på den. Han har hørt, at gasflasken den pågældende dag lå fast mellem nogle papruller bag i bilen. Da de kørte fra firmaet til Adresse A, tankede de diesel på vejen. Da de kørte videre, bemærkede de, at der lugtede af diesel i bilen. Det var vidnet, der havde tanket, og de blev enige om, at det nok var fordi, han havde spildt lidt diesel på jorden, da han tankede. De var også begge enige om, at der ikke lugtede af gas i bilen. Vidnet har mange gange lugtet hvordan gas lugter. Da de kom frem til arbejdsstedet på Adresse A, var der en murer, der kaldte på dem. De åbnede begge to sidedørene i bilen, da den holdt stille. Vidne 2 hoppede ud af bilen. Vidnet blev siddende tilbage, hvor han tændte en cigaret. Da han tændte lighteren, kom der et blåt glimt om den, og det eksploderede herefter. Han løb skrigende ud af bilen, idet der var ild i hans tøj. Han tænkte kun på at få ilden slukket. Han har aldrig skrevet under på en instruktionsbog om, hvordan man håndterer gasflasker på arbejdspladsen. Kort efter ulykken blev han ringet op af Arbejdstilsynet, som han fortalte, hvad der var sket.

Vidne 2 har blandt andet forklaret, at han mandag den 16. februar 2004 var ansat ved T Aps. Det er han stadig. Den pågældende dag kørte han i en firmabil af mærket Mercedes Sprinter. Han havde haft bilen med hjemme fra om fredagen, hvor han havde arbejdet på pladsen på Adresse A. Han kan ikke helt huske, om han hentede sin kollega, Vidne 1 på vejen, og han kan heller ikke helt huske, hvem der kørte bilen. Han kan heller ikke huske, om de var i firmaet, inden de kørte til Adresse A, men det mener han ikke, de var. Han havde arbejdet på Adresse A om fredagen sammen med Vidne 1. De er faste makkere. De ting, de skulle bruge til arbejdet om mandagen, stod på pladsen på Adresse A. Sædvanligvis bliver de gasflasker, de skal bruge, også afleveret på arbejdsstedet, men det hænder, at de nogen gange kører rundt med fyldte gasflasker i bilen. Når dette er tilfældet, står flasken fastspændt i et hul eller beslag, så den ikke kan vælte. Den står bag i bilen. Han ved egentlig ikke, hvorfor gasflaskerne skal stå op. Den pågældende dag var der en 5 kg's serviceflaske i bilen. Den bruger de til småreparationer. Han ved ikke, om flasken var helt fyldt, men der var noget i den. Desuden var der en 17 kg's gasflaske, som var tom. De ansatte betragter en gasflaske som tom, når der er så lidt i den, at trykket i flasken falder så meget, at man ikke kan bruge brænderen på den. Det vil sige, at der godt kan være en lille smule gas i flasken, selvom den bliver betragtet som tom. Denne flaske var blevet tømt om fredagen. Da han var kørt fra pladsen på Adresse A om fredagen, havde han lagt den i bilen mellem et par ruller tagpap, så den ikke kunne rulle. Han ved ikke hvorfor flasken ikke var spændt fast i den dertil indrettede anordning, men han mener, det var fordi, det var lidt for bøvlet at spænde flasken fast, når den skulle af igen. Da flasken stadig var i bilen, da de kørte til Adresse A om mandagen, mener han ikke, at han har været forbi firmaet hverken fredag eller mandag, for så ville han havde læsset den tomme flaske af. På vej til Adresse A tankede de diesel på bilen. Da de kørte videre, syntes de, der lugtede af diesel i bilen. Det var Vidne 1, der havde tanket. De snakkede om det, og han sagde, at han ikke mente, at han havde spildt noget diesel. De gjorde ikke mere ved det. Vidnet mener ikke, at der lugtede af gas i bilen, men han kan på den anden side heller ikke sige, om han ved hvordan gas lugter, for det er ikke noget, han har lugtet til så tit. Når de anvender gas på arbejdspladsen, bliver det som regel brændt af, og så lugter man ikke selve gassen. Da de kørte fra tankstationen, hørte han på et tidspunkt en lyd, som noget der faldt ned, og ramte noget i bilen. Det kan have været en af de ting, der stod på hylderne bag i bilen, der faldt ned, da de svingede. Det der faldt ned kan have ramt hanen på flasken, så den er gået op. Han kan ikke huske, om han hørte denne lyd før eller efter, de snakkede om, at der lugtede af benzin i bilen, men han er sikker på, at det var efter, de havde tanket. Da de kom frem til pladsen på Adressen A, var der en murer, der vinkede af dem. De standsede bilen. Vidnet steg ud og lod bildøren stå åben. Han gik over mod en bygning. Pludselig mærkede han et tryk og vendte sig om. Bilen var eksploderet, og han var ikke i tvivl om, at det var en gaseksplosion. Han så flammer bagved og foran bilen. Bagdørene på bilen sprang op ved eksplosionen. Begge fordøre var åbne i forvejen. Der var ild i Vidne 1. Der var en tømrer, der kørte Vidne 1 på sygehuset. Da bagdørene sprang op, så vidnet, at der var en 3-5 cm flamme ud fra den gasflaske, der lå bag i bilen. Dette beviser, at der var gas i flasken. De slukkede ilden i bilen, og han lukkede efterfølgende hanen på den flaske, der lå ned. Hanen var lidt åben. Han mener ikke, at der var sket noget med serviceflasken, der stod op. Denne type flaske har en anden lukning med en kobling, der sættes ned over. Siden denne episode, spænder de altid gasflasker fast, hvis de kører med dem i bilerne. Dog kører vidnet og Vidne 1 aldrig med gasflasker mere. Det vil de ikke. "Deres" flasker bliver altid leveret og hentet på pladsen, hvor de skal arbejde. Han kan ikke sige, om der gælder det samme for alle ansatte i virksomheden. Han har arbejdet som tagdækker siden 1983. Efter episoden blev han kontaktet af Arbejdstilsynet, og han forklarede om det skete. Han ved ikke, hvordan en dieseleksplosion ser ud.

Vidne 4 har blandt andet forklaret, at han er ansat som sagsbehandler ved Arbejdstilsynet. Han undersøgte den arbejdsulykke, som sagen handler om. Normalt hører Arbejdstilsynet om en ulykke fra enten Falck eller politi. Han er ikke helt sikker, men han mener, at i dette tilfælde fik man besked via politiet. Han så ikke den i sagen omhandlede bil, og han var heller ikke på selve ulykkesstedet. Han talte med tilskadekomne Vidne 1 om ulykken. Han talte endvidere med en dame på kontoret. Han kan ikke helt huske, om han har set anmeldelsen af arbejdsulykken (sagens bilag 4). Han fik at vide, da han talte med Vidne 1, at ulykken skyldtes en gaseksplosion, og at man havde lukket for en 17 kg's gasflaske, som der sivede gas ud af. Når man transporterer gasflasker, skal man sikre sig, at disse ikke vælter, da hanen ellers kan åbnes eller tuden slås af. Dette kan sikres ved at skrue en hætte på, så håndtaget på flasken er sikret. Normalt spænder man flaskerne fast, for at undgå de vælter, eller tuden slås af. En flaske kan dog godt ligge ned under transporten, men så skal den fastgøres. Han ved ikke lige præcis, om der er hætter til BP-gasflasker. Når man bruger gasflasker på arbejdspladsen, skal disse stå sikkert og solidt, hvis de står op. De kan eventuelt spændes fast. Hvordan Arbejdstilsynet behandler sagen kommer an på, hvad det er, der er sket. Man kan komme med en vejledning, et straks-påbud eller et forbud. På denne måde kan man altså stoppe arbejdet på arbejdspladsen med det samme, hvis det er det, der er nødvendigt. Vidnet har ikke lavet indstilling til retslig tiltale (sagens bilag 2). Hvis sagen er af grov karakter, kan dette medføre en bøde, men det er ikke vidnet, der vurderer det strafferetlige i sagen. Han er sagsbehandler. Det er Arbejdstilsynets jurister, der tager sig af den videre del og forelægger sagen for politiet. Han har i den pågældende sag talt med Ansatte B, der er jurist ved Arbejdstilsynet. Han kan ikke sige noget om, hvad den normale sagsbehandlingstid er. Det kommer meget an på selve sagen. Han ved ikke, om der er foretaget målinger på sagsbehandlingstiderne. Han har ikke begæret sagen udsat, da den var berammet til den 21. december 2004, og han ved ikke, om Arbejdstilsynet i øvrigt skulle have begæret sagen udsat.

Vidne 5 har blandt andet forklaret, at han er ansat ved Arbejdstilsynet i Vejle. Han arbejder ikke i Esbjerg. Han er uddannet maskinmester. Han fører tilsyn med trykbeholderudstyr, dampkedler, raffinaderier, gastanke, kraft- og varmeværker. På raffinaderier kan der blandt andet lugte af diesel og gas. Diesel kan ikke eksplodere på samme måde som gas. Diesel har et højt fordampningspunkt/kogepunktet. Det ligger på 200 - 400 grader. Flammepunktet ligger på 55 grader. Fordampnings-/kogepunktet for gas ligger på -42 grader. Gas fordamper således med det samme det kommer ud i atmosfæren. Gas er meget nemt at antænde. Eksplosionsgrænsen for gas er lav. Ved et indhold på mellem 2 - 9% gas i atmosfæren, kan gassen antændes med en eksplosiv virkning. Diesel fordamper ved høje temperaturer. Det fordamper meget langsomt ved lave temperaturer. Hvis der spildes diesel på en tankstation lugter der af diesel. Vidnet ved ikke om det er selve væsken eller dampene der lugter. Man kan slukke en tændstik ned i et fad med diesel.

Det kan man gøre i alle ikke-letflygtige væsker, såsom diesel, petroleum og andre olieprodukter. Vidnet ved ikke om man kan gøre det med benzin. Han har ikke læst retsbogen fra retsmødet den 1. februar 2005. Han har læst politirapporterne i sagen, og et notat fra Arbejdstilsynet. Han havde ikke hørt om sagen inden den 2. februar 2005.

Ved brev af 15. september 2004 har Arbejdstilsynet i Esbjerg overfor Politimesteren i Esbjerg indstillet til retlig tiltale. Af brev af 19. marts 2004 fra Arbejdstilsynet i Esbjerg til T ApS fremgår følgende:

Vejledning

Arbejdstilsynet har besøgt T APS den 9. marts 2004.

Ved udførelse af arbejdet bør det sikres:

  • At der er truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for eksplosion
  • At fare for eksplosion er effektivt forebygget.
  • At der er truffet effektive foranstaltninger til at forebygge udslip/lækage af transporterede flasker.
  • At der under transport af f.eks. gasflasker træffes foranstaltninger der sikrer, at der ikke kan ske udslip/ lækage fra de transporterede gasflasker.
  • Sikringen kan eventuelt ske ved en fastspænding af flaskerne under transport, samt montering af beskyttelsestop på flaskerne, der hindrer at utilsigtet åbning for flaskerne kan forekomme.
  • Der skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse sikres, at et teknisk hjælpemiddel til stadighed holdes i forsvarlig stand.

Af anmeldelse af arbejdsulykken fremgår blandt andet følgende:

Indsendelsesdato 20-02-2004

Tilskadekomne

Vidne 1

Ulykkessted

Adresse A

Oplysninger om skaden og dens følgevirkninger

Skadens art

Forbrænding og skoldning (termisk)

Skadet del af legemet

Hånd

Forventet uarbejdsdygtighed

Uarbejdsdygtig mindst én måned, men mindre en tre måneder.

Hændelsesforløbet

Hændelseklassifikation

Akut/kortvarig kontakt med åbne flammer, med varme eller med brændende genstande eller omgivelser

Teknikklassifikation

Gasflasker, spraydåser, brandslukkere

Beskrivelse af forløbet

Da tilskadekomne ville tænde en cigaret, antændes den, fra en utæt gasflaske, udsivende gas. Tilskadekomne blev hermed forbrændt på hænder og i ansigtet.

Anmelder er Arbejdsgiver

Anmelders navn

Fremsendt til Arbejdstilsynet, Forsikringsselskab

Af brev af 19. marts 2004 fra Arbejdstilsynet i Esbjerg til T ApS fremgår følgende:

...

Opfølgning på Arbejdstilsynets besøg hos T Aps.

Arbejdstilsynet har ved besøg hos virksomheden undersøgt arbejdsulykken den 16. februar 2004. Ved ulykken, kom en ansat, Vidne 1, til skade, idet gas fra en gasflaske blev antændt og udløste en eksplosion.

Ulykken skete på arbejdsstedet Adresse A.

Sagen er nu overgivet til juridisk behandling med henblik på overvejelse af videre reaktion i form af et administrativt bødeforelæg eller politianmeldelse.

...

Rettens begrundelse og resultat

Straffelovens § 96 vedrører sager, der er underlagt privat eller betinget offentlig påtale. Da påtale efter arbejdsmiljøloven ikke er underlagt en påtalebegæring fra en privat eller det offentlige, finder bestemmelsen ikke anvendelse.

Efter det af vidnerne Vidne 1 og Vidne 4 forklarede, kan det lægges til grund, at der den pågældende dag lå en 17 kg. tung gasflaske i den firmabil vidnerne kørte i til arbejdsstedet. Gasflasken var ikke spændt fast, eller forsynet med en sikkerhedslukkeanordning. Henset til Vidne 2 forklaring, om at der efter eksplosionen, stod en flamme ud af åbningen på den 17 kg. tunge gasflaske, der lå i bunden af bilen, sammenholdt med Vidne 5 forklaring, finder retten det bevist, at et gasudslip fra den 17 kg. tunge gasflaske forårsagede eksplosionen da Vidne 1 tændte en lighter. Det kan endvidere på baggrund af det af medarbejderne forklarede, lægges til grund, at medarbejderne ikke var instrueret om, at gasflasker der transporteres, og som der ikke længere er tryk på, men som kan indeholde en rest gas, skal fastgøres forsvarligt i bilen, eller forsynes med en anordning, så der ikke ved et uheld kan slippe gas ud, hvis åbningen berøres. Under hensyn til risikoen for gasudslip ved transport af gasflasker, der ikke er forsvarligt fastspændt, eller på anden måde sikret mod udslip, findes transport af gasflasken på den skete måde, ikke at være en sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig udførelse af arbejdet. Tiltalte findes herefter skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til en bøde på 25.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr.1, og stk. 3, nr.1, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1, samt den nugældende bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 § 30, stk. 1, nr.1, jf. stk. 3, jf. § 4 og § 13, nr. 2, jf. straffelovens § 3.

Der er ved fastsættelsen af bøden lagt vægt på, at den ene medarbejder ved eksplosionen blev forbrændt.

 

Thi kendes for ret

Tiltalte T Aps skal betale en bøde på 25.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af dombogen for Vestre Landsret

Retten i Esbjerg, 7. afdeling, har den 4. maj 2005 afsagt dom i 1. instans (7.1953/2005).

Tiltalte har påstået frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Direktør Vidne 3, Vidne 1, Vidne 2, Vidne 4 og Vidne 5 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Vidne 3 har supplerende forklaret, at der er to kasser forrest i lastrummet, som i størrelsen passer til gasflaskerne, og som de kan sættes ned i, idet en kæde kan spændes hen om flaskerne. Bilen var totalskadet efter eksplosionen. Han så efter eksplosionen en 17 kg flaske ligge i bilens lastrum. Der sad endvidere to 17 kg gasflasker spændt fast. Han ved ikke, om de var tomme eller fyldte, men formoder, at de var fyldte. Tomme gasflasker skal også fastgøres i holderen. De tagpapruller, gasflasken lå op ad, bar spor af brand. Virksomheden følger løbende op på, at instruktionerne i APV'en om transport af gasflasker bliver fulgt af de ansatte. Bilen blev efter ulykken kørt til Mercedes i Varde, hvor den stod i 3 uger. Vidne 4 kom ud på virksomheden og fik at vide, at bilen kunne besigtiges i Varde. Lastrummet er ca. 2 meter højt. Der er reoler i lastrummet til værktøj, søm og skruer. Det tunge værktøj er nederst i reolerne eller står på gulvet.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at han efter tankningen talte med Erik om, hvorvidt der lugtede af diesel eller gas, og de blev enige om, at der lugtede af diesel. De fyldte gasflasker stod i en 25-30 cm dyb rende i gulvet, og der blev sat en kæde hen om dem for at holde dem fast. De smed de tomme gasflasker ind bag i bilen, fordi det var det letteste. Han har ikke modtaget instruktioner i transport af gasflasker og har ikke skrevet under på nogen instruktion herom. En gasflaske kan ikke åbnes ved at få et stød. Han blev forbrændt på kroppen og i ansigtet. Han var sygemeldt i 98 dage.

Vidne 2 har supplerende forklaret, at det før er sket, at tomme gasflasker har ligget inde i bilen uden at være fastspændt. Han er i dag ikke sikker på, om der også var en 5 kg serviceflaske i bilen. Efter tankningen var han i tvivl om, hvorvidt der lugtede af diesel eller af gas. Det var, efter at han hørte lyden af noget, der faldt ned i bilen, at han bemærkede lugten. Han er for mange år siden blevet instrueret om, at gasflasker skal transporteres forsvarligt, det vil sige fastspændt. Han har ikke underskrevet en instruktion herom, mens han har været ansat i T ApS. Han kan ikke huske, at der den pågældende dag stod to gasflasker fastspændt foran i bilen.

Vidne 4 har supplerende forklaret, at han ikke husker at have fået at vide, hvor bilen var transporteret hen efter ulykken.

Vidne 5 har supplerende forklaret, at der skal være som minimum 30 gram og som maximum 200 gram gas pr. m3, for at der kan ske eksplosion. Han vil skønne, at der kunne være tilstrækkeligt med restgas i flasken til at fremkalde en eksplosion. Det er vidnets opfattelse, at det er en gasantændelse, som er årsag til eksplosionen.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af byretten, tiltrædes det, at straffelovens § 96 ikke finder anvendelse i sagen.

Det tiltrædes også efter det fremkomne for landsretten, at det er bevist, at et udslip fra en 17 kg gasflaske, der havde ligget i bilens lastrum i nogle dage, og som konstateredes at have været utæt, var årsag til eksplosionen. Det må lægges til grund, at gasflasken lå bag i bilen uden at være fastspændt og sikret mod lækage eller udslip. Arbejdet i forbindelse med transporten i den lukkede kassevogn er derfor ikke udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og det tiltrædes, at tiltalte er ansvarlig herfor.

Det tiltrædes med samme begrundelse, som byretten har anført, at straffen er fastsat som sket.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF