Gå til hovedindholdet

Domme, Domsudskrift

Gennemstyrtning fra tag

Vestre Landsrets dom afsagt den 30. april 2015 i ankesag V.L. S-0839-14 - domsudskrift

Udskrift af dombogen for Retten i Horsens

Dom afsagt den 1. april 2014

Anklagemyndigheden

mod

T A/S

T A/S er tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1, jf. § 15 samt bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 38, stk. 6, ved den 27. juni 2011 ca. kl. 08.05 på en byggeplads, som arbejdsgiver at have undladt at planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet således, at det var sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder at etablere kollektive sikkerhedsforanstaltninger, der effektivt sikrede mod risikoen for gennemstyrtning, idet den ansatte vidne 3, som arbejdede i ca. 6 meters højde på tagbeklædning uden den fornødne bæredygtighed og hvor der ikke var etableret sikkerhedsforanstaltninger, hvilket medførte, at han styrtede gennem tagbeklædningen ned på det underliggende betongulv, hvorved han pådrog sig et brækket håndled, et brækket bækken, 6 ribbensbrud og punkterede begge lunger.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Vidne 1 har forklaret bl.a., at han ikke var på byggepladsen den 27. juni 2011, men at det var ham, der havde sendt Vidne 3 af sted til pladsen. De skulle udskifte nogle tagplader på en tagrygning. Den 27. juni 2011 var første dag på pladsen. Vidne 3 har været ansat i selskabet i ca. 6 år og har blandt andet været lærling i 3-4 år i selskabet. Vidne 3 er stadig ansat i firmaet i dag. Vidne 3 er uddannet truckfører med kørsel af en teleskoplæsser med gafler. Vidne 3 har også tidligere været med på opgaver med udskiftning af tagplader.

Den 27. juni 2011 havde de endnu ikke planlagt arbejdet. Det var meningen, at arbejdet først skulle planlægges, når de kom ud på pladsen. Vidne 2 var på pladsen. De greb opgaven an ligesom de plejede. Når der er tale om en landbrugsejendom, er det først muligt at planlægge arbejdet, når man har besigtiget de konkrete forhold. Først om morgenen den 27. juni 2011 vidste de hvordan situationen så ud. Typisk foretager de efterfølgende det arbejde, som de sikkerhedsmæssigt kan. Samtidigt med det finder de ud af, om der skal anvendes net eller stillads. Det er muligt, at nedtage de nederste tagplader ved brug af teleskoplæsseren, forudsat at man anvender sikkerhedsline.

Han havde sendt en sms til Vidne 3 om morgenen, at Vidne 3 skulle huske sikkerhedslinerne. De havde ikke en kollektiv sikkerhedsforanstaltning på det tidspunkt, men de var i gang med at udarbejde en arbejdspladsvurdering. De lavede individuelle sikkerhedsforanstaltninger konkret fra opgave til opgave. Kurven på teleskoplæsseren er 2,5 meter bred. Kurven kan slås ud sådan at den er 4 meter bred. Det er også muligt at sætte en fløj på kurven, så den kommer op og bliver 6 meter bred. Teleskoplæsseren kan anvendes som arbejdssted ved nedtagelse af de nederste tagplader ved tagrenderne. Ellers anvender de et stillads. Vidne 3 har været med til den slags opgaver mange gange. Vidne 3 vidste godt, at han ikke måtte anvende kurven i teleskoplæsseren som arbejdsplads uden at anvende sikkerhedsliner. Vidne 3 blev ikke instrueret konkret ud over den anførte sms. Men han har en generel uddannelse og har været med på tidligere opgaver. Han ved ikke hvorfor Vidne 3 valgte at forlade liften.

Han talte i telefon med Vidne 2, da Vidne 3 faldt ned. De var da i gang med at tage de nederste antal tagplader ned. Vidne 2 havde bedt Vidne 3 og en anden lærling om, at se om liften fysisk kunne være omme bagved landbrugsbygningen. Der var egentlig truffet beslutning om leje af et sikkerhedsnet. Da han talte i telefon med Vidne 2, var Vidne 3 på liften. Vidne 2 talte der om, at de skulle leje et sikkerhedsnet. De var ved at planlægge opgaven nærmere. Vidne 2 var uddannet sikkerhedsrepræsentant, men Vidne 2 var lidt usikker på opgaven. Han er nok bedre end Vidne 2 til at træffe beslutninger, og det var derfor Vidne 2 havde kontaktet ham. De nåede ikke at træffe beslutning om der skulle bestilles sikkerhedsnet eller om der skulle opstilles stillads. Vidne 3 var startet med at pille de nederste tagplader af uden sikkerhedsline og uden sikkerhedsnet.

De får tjekket deres faldblokke og sikkerhedsliner en gang om året. Han kan ikke huske hvilken konkret dato sikkerhedslinerne og faldblokkene blev tjekket. Det er rigtigt, at der er rust på sikkerhedslinerne, rust opstår dog ret hurtigt, når linerne ligger og glider hen over andre materialer. De havde ikke en kollektiv sikkerhedsforanstaltning. Den var ikke foretaget på daværende tidspunkt. De har en bonusordning til ansatte. De ansatte får bonus, hvis de bruger sikkerhedsudstyr, og hvis de hjælper med til at tjekke sikkerhedssystemerne. Det er korrekt, at der ikke var noget egentligt tilsyn, da Vidne 2, der er sikkerhedsrepræsentant, ejede 10 % af firmaet. Vidne 2, som var til stede på pladsen, er dog uddannet som sikkerhedsrepræsentant.

Vidne 2 har forklaret bl.a., at han var til stede på pladsen den 27. juni 2011. De var ude på en standard opgave omkring nedtagning af nogle tagplader på en tagryg. Vidne 3 var med på opgaven. Vidne 3 var bekendt med opgaven, da han tidligere havde været på en lignende opgave. De var på pladsen kl. ca. 7.30, hvor alle mand var kommet. De var først i gang med at planlægge opgaven. Det eneste der endnu var aftalt, var, at de skulle finde ud af, om teleskoplæsseren fysisk kunne være bag landhusbygningen. Han havde alene bedt Vidne 3 og en anden lærling om at køre teleskoplæsseren om på bagsiden af ejendommen, for at se om den kunne være der. Han havde ikke bedt Vidne 3 om at gå op i liften. Han havde heller ikke bedt Vidne 3 om at gå i gang med opgaven endnu. Han havde således ikke bedt Vidne 3 om, at påbegynde nedtagning af tagpladerne. Han stod og talte i telefon med Vidne 1. De drøftede, om de skulle anvende stillads, eller om de skulle anvende sikkerhedsnet. De drøftede også hvor de eventuelt skulle leje stillads eller sikkerhedsnet. Vidne 3 faldt ned, mens han talte i telefon med Vidne 1.

Foreholdt afhøringsrapport (forhold I, bilag 2) har vidnet forklaret, at han ikke så Vidne 3, da Vidne 3 faldt igennem taget. Han huske ikke, om han havde instrueret Vidne 3.

Foreholdt sagens bilag 7c side 3, har vidnet forklaret, at de endnu ikke havde tilrettelagt arbejdet. Vidne 3 var således ikke blevet bedt om at gå i gang med arbejdet. Han har talt med Vidne 3 om forholdet på pladsen, men en egentlig instruks har han ikke givet. De var alene i startfasen af opgaven. Vidne 3 har dog fået en generel instruks sidst de fik ny lift. De instruerer altid de ansatte i nye ting, når de modtager nyt materielt. Der var ikke nogen egentlig tilsynsførende på pladsen. Det ville nok have været ham, der skulle have ført tilsyn på pladsen. Han havde ikke instrueret Vidne 3 om at gå i gang med arbejdet. Han kan ikke huske om han direkte har sagt, at de ikke måtte gå i gang med arbejdet endnu. Svendene, der er ansat i deres firma, har i meget stort omfang frihed til selv at tilrettelægge arbejdet.

Vidne 3 har forklaret, at han på ulykkestidspunktet havde været ansat i ca. 3 år i firmaet. Han har været både lærling og svend. Han er uddannet i brug af en teleskoplæsser med gaffel. Han har også været på sikkerhedskurser. Han har tidligere været på en lignende opgave, som den opgave de var på den 27. juni 2011. Han har nok været på en lignende opgave 2-3 gange før. Han har dog ikke anvendt teleskoplæsser ved nedtagning af tagplader før. Det burde være en nem opgave. De var alle mødt på pladsen. Han kan ikke huske ret meget fra den pågældende dag. Han kan dog huske, at han kørte teleskoplæsseren om på bagsiden af landbrugsbygningen. Han kan ikke huske noget konkret om instruktionen den pågældende dag. Sædvanligvis drøfter de alle sammen opgaverne, inden de går i gang med en opgave. De drøfter også normalt sikkerhed og brug af sikkerhedsliner m.v. Han stod på liften. Han gik også væk fra liften, hvor han var i færd med at rage en to-tre tagplader af. Han kunne godt finde på at gå ud fra liften, inden han havde fået instrukser derom. Men han husker intet fra ulykkesdagen. Han har ikke talt med Vidne 1 og Vidne 2 om sagen i dag. Han fik temmelig omfattende skader, bl.a. bækkenbrud og brud på 6 ribben og indre blødninger. Han har ingen men i dag, udover han har en lille smule problemer med sit håndled.

Foreholdt afhøringsrapport (forhold 1, bilag 5) har afhørte forklaret, at de alene var under opstart af projektet. Han var ved at undersøge, hvilken side de skulle starte på. Han ville normalt starte fra den ene side af bygningen. Han kan ikke huske noget om, at have modtaget en sms.

Vidne 4, Arbejdstilsynet, har forklaret bl.a., at han den 27. juni 2011 blev ringet op omkring en faldulykke. Han kom til stedet, for at afdække forholdene. Han kunne konstatere, at der var sket en ulykke. En person var faldet ned fra en tagrygning med en 20 graders hældning. Der var 6,52 meter ned. Personen havde gået på tagryggen. Personen havde været i gang med at løsne nogle tagplader. Han konstaterede bl.a., at der var en boremaskine, som stadig lå på tagryggen. Han forespurgte Vidne 2 om forholdene. Vidne 2 oplyste ham om, at de alene var i gang med opstarten af projektet. Han konstaterede også, at der ikke forelå nogen sikkerhedsmæssige vurderinger af forholdene, at der ikke var en arbejdsplads vurdering, og at der ikke forelå en kollektiv sikkerhedsforanstaltning. Det skal foreligge, når der er mere end 10 ansatte i selskabet. Han konstaterede også, at der manglede sikkerhedsforanstaltninger i form af et sikkerhedsnet eller stilladser. Der var dog sikkerhedsliner i liften. Den pågældende lift måtte dog alene anvendes til kort arbejde. Dette defineres som arbejde under 4 timer. Liften måtte alene anvendes ved brug af sikkerhedsliner. Man skelner mellem faldhindrende udstyr og faldsikrende udstyr. Faldblokken, der sad på liften, måtte slet ikke anvendes til det formål, og lågerne på liften måtte ikke stå åben. Han konstaterede også, at sikkerhedslinerne ikke var blevet tjekket forskriftmæssigt.

Han ville vurdere, at der til den pågældende opgave skulle have været et sikkerhedsnet eller opsat stillads. Liften kunne ikke anvendes som arbejdsplads i den pågældende situation. Han ville også vurdere, at hvis de alene var i gang med opstarten af opgaven, havde en medarbejder intet at gøre på et tag under de sikkerhedsforanstaltninger, som var til stede. Der er intet til hindrer for, at de opstarter arbejdet på pladsen, så længe at det opstartede arbejde ikke er farligt arbejde. Det er endvidere en forudsætning, at der er en tydelig og klar instruktion om, hvad de pågældende medarbejdere må på et givet tidspunkt, og hvad de ikke må. Arbejdet skal planlægges forsvarligt.

Han kan ikke udtale sig om, hvad der ville være sket, hvis Vidne 3 havde haft sikkerhedsliner på. Han tror ikke der var sket en ulykke hvis Vidne 3 havde anvendt sikkerhedsliner. Han mener kun der lå en sikkerhedsline i kurven, men han vil ikke bestride, at der måske lå to. Man kunne have arbejdet op til 4 timer forudsat, at man anvendte sikkerhedsliner. Hvis arbejdet havde været under 4 timer, så havde der ikke været yderligere sikkerhedsforanstaltninger, der havde været nødvendige.

---O---

Der har under sagen været fremlagt rapport udarbejdet af Arbejdstilsynet den 7. oktober 2011 med under bilag.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det kan lægges til grund, at Vidne 3 den 27. juni 2011 arbejdede i ca. 6 meters højde på en tagbeklædning uden den fornødne bæredygtighed, og hvor der ikke var etableret sikkerhedsforanstaltninger, hvilket medførte, at han styrtede gennem tagbeklædningen og ned på det underliggende betongulv, hvorved han pådrog sig alvorlige personskader, herunder bl.a., et brækket håndled, et brækket bækken, 6 ribbensbrud og punkterede begge lunger.

Efter Vidne 3s forklaring kan det endvidere lægges til grund, at han forlod teleskoplæsseren, og gik ud på tagryggen, uden at anvende sikkerhedsliner. Selv om arbejdet på pladsen, efter det oplyste, alene var i planlægningsfasen, finder retten, efter indholdet af tilsynsrapporten fra Arbejdstilsynet sammenholdt med vidneforklaringen fra Vidne 4, at Vidne 3, og en anden medarbejder, var påbegyndt arbejdet med nedtagning af tagpladerne. Det er derfor bevist, at arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført således, at det var sikkerheds- og sundhedsfarligt fuldt forsvarligt, jf. arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1,jf. § 15.

Det kan efter indholdet af tilsynsrapporten fra Arbejdstilsynet sammenholdt med vidneforklaringerne fra Vidne 4 og Vidne 3 endvidere lægges til grund, at Vidne 3 havde nedtaget et par tagplader, hvorved der var skabt en åbning i taget. Når dette sammenholdes med, at der ikke på daværende tidspunkt var etableret nogle kollektive sikkerhedsforanstaltninger, der effektivt sikrede mod risikoen for gennemstyrtning, er der endvidere sket en overtrædelse af § 38, stk. 6, jf. stk. 1, nr. 3 i bekendtgørelse nr. 1516 af i 6. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde.

Efter forklaringerne i sagen, kan det ikke udelukkes, at arbejdet kunne have været udført lovligt og sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuld forsvarligt, hvis Vidne 3 havde anvendt sikkerhedsliner, og arbejdet ikke havde været ud over 4 timer. Da der i sagen er tale om en overtrædelse i form af manglende planlægning af arbejdet eller tilrettelæggelsen af denne, er der ikke grundlag for, at selskabet kan undgå en bøde i medfør af arbejdsmiljølovens § 86, 2. pkt., jf. § 83, stk. 3. Der er herved også lagt vægt på, at selskabet ikke på daværende tidspunkt havde udarbejdet en arbejdspladsvurdering, at der ikke var nogen sikkerhedsrepræsentant til stede, da arbejdet blev igangsat, og at Vidne 3 ikke havde fået den fornødne instruktion til udførelsen af det konkrete arbejde eller en instruktion i ikke at påbegynde opgaven endnu.

Straffen fastsættes herefter til en bøde på 20.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1, jf. § 15 samt bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 38, stk. 6.

Retten har ved straffastsættelsen lagt vægt på at skaden havde en alvorlig personskade til følge, hvorefter bødens størrelse som udgangspunkt skal fastsættes til 40.000 kr. Samtidig er der dog lagt vægt på sagens alder, herunder at sagen henlå hos anklagemyndigheden i næste to 2 år, uden at der er redegjort for nævneværdige konkret efterforskningsskridt i den pågældende periode.

Thi kendes for ret

T A/S, skal betale en bøde på 20.000 kr.

T A/S skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af Vestre Landsrets dombog

Anklagemyndigheden

mod

T A/S

Påstande

T A/S har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Forklaringer

Vidne 1, Vidne 2 og Vidne 3 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans. Der er endvidere afgivet forklaring af Vidne 5.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at det var alle tagpladerne på omkring halvdelen af taget, der skulle skiftes. Årsagen var, at tagpladerne var begyndt at smuldre, og producenten havde accepteret udskiftningen. Der var tale om en standardkonstruktion og dermed en standardopgave. Vidne 2 var firmaets repræsentant, da han ejede 10 % af selskabet. Der var ikke andre end Vidne 2 samt Vidne 3 og en anden ansat på pladsen. Det var besluttet, at der skulle bruges stillads eller net. Den del af planlægningen var sket på forhånd som med hensyn til andre sådanne landbrugshaller. Vidne 3 skulle pille den første række plader ved gavlen af med brug af teleskoplæsseren, således at der derefter kunne sættes rækværk op langs tagkanten. Derfor var der kun sat en svend og en lærling på opgaven. Der var en halv dags arbejde for dem med denne indledende opgave. Han selv skulle i samråd med Vidne 2 vælge mellem net og et flytbart stillads. De valgte net. Vidne 3 svarede på sms'en, at han nok skulle huske at tage sikkerhedsline med. Forespurgt, om Vidne 3 var gjort bekendt med, at han ikke måtte påbegynde arbejdet, har han forklaret, at det er helt sædvanlig fremgangsmåde, at man ikke går i gang, inden tingene er planlagt. Han ved ikke, hvad Vidne 3 skulle midt på taget. Det gav ingen mening. Der var dengang ca. 15 ansatte i virksomheden. Der er i virksomheden en arbejdspladsvurdering. Når der ikke var en sikkerhedsrepræsentant, skyldtes det, at den ny sikkerhedsrepræsentant ikke var blevet uddannet endnu, efter at Vidne 2 var blevet medejer. Yoyo'en kan sagtens anvendes i kurven, og det er endda en bedre løsning.

Vidne 2 har supplerende forklaret, at han nok kunne se Vidne 3 og den anden ansatte fra det sted, hvor han stod, hvis han havde set efter dem. Han så ikke Vidne 3 på taget på noget tidspunkt. Det er nok rigtigt, at de seler, der skulle bruges, ikke var i kurven. Han har nok ikke sagt, at de ikke måtte gå i gang, men han har bestemt ikke sagt, at de skulle gå i gang. De var alene bedt om at finde ud af, om teleskoplæsseren kunne være på den anden side af hallen. De kunne dog uden problemer pille de yderste tagplader af ved hjælp af teleskoplæsseren. Han havde traileren med for at hente det sikkerhedsudstyr, der skulle bruges.

Vidne 3 har supplerende forklaret, at han fik tolv brud på håndleddet. Det kan nok godt passe, at teleskoplæsseren var placeret som på billede 5 (ekstrakten side 56). Han må være gået ud på taget, men han husker det ikke. Han mener, at han sammen med Vidne 2 først var gået rundt om bygningen. Han kan ikke huske, om han havde fået at vide, at han ikke måtte gå i gang med arbejdet. Han vidste godt, at han skulle arbejde fra liften med line. Det er han blevet instrueret om i firmaet og på kurser. Man må ikke gå ud fra liften under nogen omstændigheder. Normalt gør han det ikke. Han tror ikke, at mester var klar over, at han kunne finde på at gøre det. Det er normalt, at han, som sket den morgen, blev påmindet om sikkerhedsudstyr.

Vidne 5 har forklaret, at han som ansat i Arbejdstilsynet var på stedet den pågældende dag sammen med sin kollega Vidne 4. Sikkerhedsinstruksen sidder inde i kurven. Læsseren var slået sammen, da han kom derud. De såkaldte yoyo’er er ikke sædvanligt udstyr til anvendelse i lift, idet de er beregnet til at dæmpe et fald. En yoyo ville ikke være korrekt at anvende til arbejde i kurven. Han har ikke selv set, om der var seler i kurven. Der skulle være sikring mod både gennemstyrtning i forhold til tagpladerne og nedstyrtning fra taget. Der var ikke udstyr til det på stedet. De fik oplyst, at der ikke var en sikkerhedsorganisation. Man må godt arbejde fra kurven. Men man må kun være i selen i fire timer om dagen. Alt arbejdet kunne lovligt været lavet fra kurven, hvis det skete med line og uden at gå uden for kurven.

Landsrettens begrundelse og resultat

Arbejdet bestod i udskiftning af tagplader, der ikke længere var holdbare, i op til mere end 6 meters højde.

Vidne 3 har for byretten forklaret, at han havde været på en lignende opgave 2-3 gange før. Han havde dog ikke anvendt teleskoplæsser ved nedtagning af tagplader.

Det må efter bevisførelsen for landsretten lægges til grund, at Vidne 3 ved at fjerne en tagplade ved tagrygningen var gået i gang med en del af det arbejde, som virksomheden faktisk skulle udføre på stedet. Det må endvidere lægges til grund, at teleskoplæsseren var placeret sådan, at den gav adgang til selve taget, men placeringen kan ikke antages at have været umiddelbart egnet til fra kurven at fjerne de yderste tagplader (slide 5).

Det må lægges til grund, at Vidne 2 ikke havde givet instruktion om, at der indtil videre alene måtte fjernes tagplader ved kanten af taget fra kurven, uanset at dette efter Vidne 1s og Vidne 2s forklaringer må anses for et helt centralt led i den sikkerhedsmæssige tilrettelæggelse af arbejdet.

Uanset at Vidne 2 har forklaret, at han ikke udtrykkeligt havde bedt om, at arbejdet blev igangsat, tiltrædes det under de anførte omstændigheder, at der ikke blev givet sådanne klare instruktioner, som efter arbejdets karakter måtte anses for nødvendige for arbejdets fuldt forsvarlige udførelse, jf. arbejdsmiljølovens § 15.

Herefter og af de af byretten i øvrigt anførte grunde tiltrædes det, at det tiltalte selskab er fundet skyldigt som sket.

Det tiltrædes endvidere, at bøden er nedsat som følge af lang sagsbehandlingstid. Landsretten finder dog, at kompensationen bør ydes på den måde, at bøden på 40.000 kr. skal nedsættes med 5.000 kr. og halvdelen af det resterende beløb, i alt 22.500 kr., således at bøden herefter fastsættes til 17.500 kr. Endvidere skal sagsomkostningerne for byretten betales af statskassen.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten byrettens dom.

Thi kendes for ret

Byrettens dom stadfæstes med den ændring, at bøden nedsættes til 17.500 kr.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for begge retter.

Indhold

Indhold

Henter PDF