G� til hovedindholdet

Domsudskrift

Gennemstyrtning ved nedbrydning af kedler

Østre Landsrets dom afsagt den 20. december 2016 af Østre Landsrets 11. afdeling i ankesag nr. S- 1243-16.

Udskrift af dombogen for retten i Næstved

Dom afsagt den 13. april 2016.

Anklagemyndigheden
mod
T ApS

Anklageskrift er modtaget den 15. juli 2015.

T ApS er tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 86, jf. § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2 og stk. 4, jf. § 38, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde med senere ændringer § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, § 37, stk. 1 og stk. 4, ved i tiden frem til den 12. maj 2014 at have været ansvarlig for, at arbejdet med nedbrydning af kedler på Adressen A, ikke var planlagt, tilrettelagt og blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet ansatte Vidne 2 under nedbrydningsarbejdet i "kedelhuset" på 1. sal befandt sig tæt ved et ca. 2 x 2,5 meter stort hul, uden at der var etableret rækværk eller anvist fastgørelsespunkter til brug for faldsikringsudstyr, hvilket førte til at Vidne 2 styrtede ned på en bunke murstenbrokker på betongulvet i underetagen ca. 3,6 meter nede, hvorved han pådrog sig alvorlig personskade i form af brud på kravebenet.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Direktør Vidne 1 har forklaret blandt andet, at han har været i branchen i 40 år. Han har været tilknyttet nedbrydningsselskabet i 5 år. Han har ikke lavet andet hele sit liv end nedbrydning. Han har oplevet skæreulykker, mens han var ansat hos Firma B. Faldulykker har han ikke oplevet. Inden de går i gang med et stykke arbejde, bliver medarbejderne orienteret om, hvad der skal ske og fremgangsmåden. Det er blandt andet ham, der gør det. Han kender ikke Arbejdstilsynets vejledninger, men han havde besøg af dem i går. Han behøver ikke at læse vejledningen om fald fra højden på byggepladsen, for han kender den sikkerhed, der skal være, når arbejderne går op. Han har ikke sat sig ind i vejledningerne, for han ved, hvordan sikkerheden skal være. De har møder med Arbejdstilsynet på de byggepladser, de har rundt omkring. Der skal være faldsikring, hvis arbejdet udføres fra 2 meters højde og op efter. De havde faldsikringsudstyr på pladsen.

Der var faldsikringsudstyr til stede i forbindelse med arbejdsopgaven. Tiltalte havde fortalt Vidne 2, hvordan faldsikringsudstyret skulle bruges. Inden arbejdet påbegyndes, pakkes bilerne med det grej, der skal bruges, blandt andet skæreudstyr, masker, faldsikringsudstyr og værktøj. Han husker ikke, hvornår han var på stedet, men det var inden, de startede op. Inden de begynder arbejdet, er de på stedet for at gå igennem, hvordan der skal arbejdes, og de snakker igennem, hvilket udstyr der skal bruges. De går bygningen igennem, inden de giver tilbud. Når de har fået arbejdet, er de på stedet igen for at finde ud af, hvilket udstyr der skal bruges. Han husker ikke, hvornår han gav instruktion vedrørende den konkrete nedrivning. Der var fastgørelsespunkter i ”kurven", som var monteret på hejsen, og som Vidne 2 stod i, og hvorfra han arbejdede. Da Vidne 2 trådte ud af kurven, hvor han stod og skar, må han enten have fået et ildebefindende, eller også skred han over noget og faldt i hullet. Han var ikke selv til stede da ulykken skete. Han har talt med Vidne 2 om ulykken. Vidne 2 har fortalt ham, hvad der skete. Når man træder ud af kurven, er kurven ca. en halv meter fra jorden, og man bliver nødt til at afmontere sikkerhedslinen, ellers kan man ikke komme ud af kurven.

Anklageren dokumenterede forhold 1, bilag 2B, bilag 10. Vidne 1 har forklaret, at han ikke ved, om selerne på foto 9 og 10 tilhører virksomheden. Tiltalte ved ikke, hvor kurven var, da han ikke var på stedet.

Vidne 2 har forklaret blandt andet, at han har arbejdet i firmaet 12-14 år.

Anklageren dokumenterede forhold 1, bilag 11. Vidnet har forklaret, at han var syg i 2 måneder.

Vidnet har forklaret, at han stod i en lift, hvor han brækkede en væg ned. Han havde sikkerhedsline på. Det var en lukket lift. Da han var færdig, kørte han liften ned og kørte den væk fra det sted, hvor han havde arbejdet og koblede sikkerhedslinen fra liften og gik ud af liften. Så skete der noget, som han ikke kan forklare, om han besvimede, eller hvad der skete, det ved han ikke. Han faldt i hvert fald. Vidnet husker kollegaen Vidne 5, og de arbejdede fint sammen. Der var fastgørelsespunkter til linen i væggen, der hvor vidnet udførte arbejdet.

Foreholdt forhold 1, bilag 2B, side 3, har vidnet forklaret, at hans faldsikringsudstyr godt kan have ligget i bilen, for den blev pillet af. Han har haft faldsikringsudstyr på, men havde lige koblet sig fra liften. Vidnet ved ikke, hvordan han faldt ned i hullet.

Adspurgt af Vidne 1 har vidnet forklaret, at inden de kører hjemmefra til et stykke arbejde, tager de deres sikkerhedsudstyr, og det de skal bruge til de forskellige steder. Vidnet har deltaget i et faldsikringskursus. Vidnet er som regel med ude at kigge på et nyt stykke arbejde, men det var han ikke på Adressen A. Det var Vidne 5, der var med. De taler procedurer igennem, inden de går i gang med et stykke arbejde. I det område, hvor vidnet var, skulle der have været en, der hedder Vidne 4, men han var væk.

Vidne 4 havde samme opgave som vidnet. Vidnet husker ikke, om Vidne 4 havde sikkerhedsline på. Vidnets sikkerhedsline havde han taget fra sin bil. Vidnet havde også hjelm på. Vidne 5 skulle komme med en maskine til at brække mursten ned med. Vidnets opgave var at skære. Vidnet ved, at de skal bruge sikkerline, hvis de skal mere end 2 meter op og arbejde. Det ved vidnet fra sit kursus.

Vidne 3 har forklaret blandt andet, at han har været Arbejdstilsynets tilsynsførende på sagen. Han så sakseliften på stedet. Vidnet har ikke hørt noget om, at liften skulle være benyttet ved arbejdet. Liften stod på 1. sal i kedelrummet 10-15 meter fra hullet i gulvet. Der stod en lift deroppe, men han fik anvist ulykkesstedet af politiet, der stod der sammen med Vidne 4, der også arbejdede i virksomheden, på det sted, hvor Vidne 2 var faldet ned. Det første, vidnet spurgte om, var, om der havde været nogen form for sikring af de personer, der arbejdede der. Det var Vidne 4, der var den første mand på stedet efter ulykken. Vidne 4 sagde, at der ikke havde været opsat rækværk omkring det hul, som Vidne 2 var faldet ned i. Det gør man ikke i den type situationer, men der var blevet sat noget minestrimmel omkring. Vidnet spurgte ind til, om Vidne 2 havde haft nogen form for faldsikring påmonteret, som ville være naturligt at bruge i den situation. Vidne 4 og politiet fortalte, at Vidne 2 havde haft sikkerhedshjelm på, men ingen form for faldsikring, hverken liner eller seler. Selen monteres på kroppen, og linen spænder man fast i selen og sætter på et forankringspunkt.

Anklageren foreholdt forhold 1, bilag 10. Vidnet har forklaret, at det sikkerhedsudstyr, der lå i hjørnet af bygningen, lige når man kom ind, det var ikke virksomhedens udstyr. Det havde medarbejderne ikke benyttet sig af. Det, der lå der, var en sele, der var beregnet til at sidde om livet med en strop.

Det vil typisk være det udstyr, man bruger i en lift. Problemet med udstyret, men som de ikke gik yderligere ind i, var, at udstyret ikke var efterset indenfor de sidste 12 måneder, som det skal, og i øvrigt heller ikke var egnet til den type opgaver, der skulle udføres på stedet. Da vidnet ikke vidste, hvem der havde ejerskab over udstyret, gik vidnet ikke ind i en yderligere diskussion herom. Udstyret bestod af en livsele og en line, som man typisk vil fastgøre i liften, som normalt er fra ½-1½ meter lang højst. En egnet sele ville være en H-sele, som har indbygget faldstop, hvis man falder ned, som gør at man hænger lodret. Man må ikke hænge med hovedet nedad. Den sele, som Vidne 2 kan have haft på, kan godt være en sådan sele, som fremgår af foto. Det undrer vidnet, hvis der har været en sele, men det kan godt have været liftleverandørens sele. Der er ikke krav om, at der benyttes sele i en sakse-lift. Sele skal benyttes i en bom-lift. Hvis man skal ud af liften, vil det nemmeste være at beholde selen på og koble sig af linen. Vidne 2 havde ingen sele på, da han blev fundet i hullet. Han havde kun sikkerhedshjelm på. Sakse-liften kunne ikke komme hen til arbejdsstedet. En sakse-lift er meget firkantet på størrelse med et bord og kører op med sakseløft. Den kan kun køre lodret op. Den har typisk massive nylonhjul. Den vejer fra et par tons og op efter, så den skal køres rundt. Man kan ikke udføre arbejde fra den lige op af hullet på grund af alt det, der lå rundt omkring hullet. Vidnet ved ikke, hvor liften senest var blevet benyttet. Det interesserede ham ikke, fordi Vidne 4 fortalte, at der ikke blev arbejdet fra lift, da ulykken skete. De var i gang med nedbrydning lige omkring det hul, hvor ulykken skete. Liften holdt parkeret bagved på samme etage. Liften kan godt have kørt på den friholdte gang. lngen på stedet har oplyst, at liften havde været benyttet, da ulykken skete. Når der sker en ulykke, lader man normalt alting stå, men vidnet skal ikke kunne sige, om nogen har fjernet den.

Adspurgt af Vidne 1 har vidnet forklaret, at alle konstruktioner på gerningstidspunktet er væk. Derfor var der ikke brug for sakse-liften på stedet. Vidnet har ikke tjekket liften og har ikke set, om der lå faldsikringsudstyr inde i liften. Der er ikke krav om faldsikring i sakse-lifte, så det ville vidnet normalt ikke spørge ind til.

Vidne 4 har forklaret blandt andet, at han den 12. maj 2014 arbejdede som nedbryder i Firma C. Han var på en opgave i Byen D for T ApS var hvervgiver.

Vidnet og forurettede var oppe i en mandskabslift. De skulle skære jern ned. Vidnet havde sele på. Selen var fastgjort til liften. Han husker ikke, om forurettede, havde sele på.

De løb tør for gas og ilt til skærebrænderen. De kørte liften ned. Vidnet gik ud af liften for at genopfylde ilt og gasbeholderen. Han frakoblede sikkerhedslinen. Vidne 2 forlod også liften. Pludselig hørte vidnet en lyd. Da han kom tilbage, lå Vidne 2 i skakten. Vidne 2 sagde, at vidnet ikke måtte røre ved ham, da han muligvis havde brækket nakken. Vidnet husker ikke, om Vidne 2 havde sele på, da han lå i skakten. Vidnet blev stresset i situationen. Han ringede 112.

Foreholdt bilag 10 (foto 1) har vidnet forklaret, at det godt kan passe, at det var der Vidne 2 lå. Liften stod til højre for fotoet. Det var ikke muligt at have hegn om hullet, da det ellers ikke ville være muligt at arbejde med minigraver rundt om hullet, hvilket var nødvendigt. Hvis der ikke er hegn, så skal man bære sele, når man er i liften.

Foreholdt bilag 5, side 2, 2. afsnit (afhøringsrapport), har vidnet forklaret, at han ikke husker, om han har forklaret sådan til politiet. Det er rigtigt, at vidnet og forurettede arbejdede i en lift umiddelbart inden ulykken skete. Han husker ikke, om Vidne 2 havde sele på, da han lå i skakten.

Adspurgt af Vidne 1 har vidnet forklaret, at han havde arbejdet på pladsen i ca. to måneder.

Selen kan man have på hele tiden. Linen hægter man af og hægter i selen, hvis den ikke anvendes.

Det var vidnet, der gik først ud af liften. Vidnet så ikke Vidne 2 forlade liften. Vidnet vendte sig dog om og sagde til Vidne 2, at han ikke skulle arbejde videre, før vidnet var tilbage med ny ilt og gas. De havde en aftale om, at man ikke måtte arbejde alene. Det var en regel, som vidnet havde lavet. Det havde han gjort af sikkerhedsmæssige årsager.

Vidne 2 havde ikke skærebrænderen i hånden, da han faldt ned.

Vidnet kunne ikke se Vidne 2 imens han hentede ilt og gas. Han stod på den anden side af bygningen. Han fyldte ilt og gas på Vidne 2s brænder først.

Da vidnet kom tilbage, var jernbjælken skåret over, så Vidne 2 må have fortsat arbejdet, imens vidnet var væk, hvilket var i strid med det, de havde aftalt.

Vidne 5 har forklaret blandt andet, at han den 12. maj 2014 var ansat i Firma T ApS. Han kørte minigraver.

Vidnet så ikke ulykken ske. Han opdagede det først bagefter. Nogen kom og sagde, at Vidne 2 var faldet ned. Vidnet gik hen og så, at Vidne 2 lå nede i et hul. Vidnet husker ikke, om Vidne 2 havde sele på, da han lå i hullet. Der blev tilkaldt en ambulance. Vidnet talte med politiet.

Foreholdt bilag 10 (foto 1), har vidnet forklaret, at Arbejdstilsynet kom til stedet.

Der var sikkerhedsliner på pladsen. Der var en anordning på pladsen med nogle søjler, hvortil der var monteret en Wire, som man kunne spænde sin line fast i. Han spurgte ikke Vidne 2, om han havde haft sele på. Vidnet havde kun været på pladsen i to dage.

Vidnet var ikke klar over, om der havde været brugt lift i forbindelse med arbejdet.

Foreholdt bilag 8, side 1, 2. afsnit (afhøringsrapport), har vidnet forklaret, at hvis det står i rapporten, så er det rigtigt. Han husker det dog ikke i dag.

Foreholdt samme rapport, side 2, 2. 1. afsnit, har vidnet bekræftet, at han ikke havde nået at instruere forurettede i brugen af lovpligtig sele ved arbejdet omkring hullet. Han vil heller ikke bestride at have forklaret, at forurettede ikke bar sele, men kun hjelm og sikkerhedsbriller.

Adspurgt af Vidne 1 har vidnet forklaret, at han ikke husker, hvor langt der var fra toppen af hullet og ned til der, hvor Vidne 2 lå.

Når man forlader arbejdspladsen, har man ikke sele på. Selerne ligger på arbejdspladsen.

Vidnet var sikkerhedsrepræsentant for Firma E, som er ejet af T ApS. Han havde ansvar for at instruere de ansatte i sikkerheden på arbejdspladsen.

Politibetjent Vidne 6 har forklaret blandt andet, at han den 12. maj 2014 var på arbejde. Han blev sendt ud til en arbejdsulykke. Da vidnet ankom til stedet, var den tilskadekomne kommet ind i ambulancen. Arbejdstilsynet blev tilkaldt.

Efterhånden som vidnet fik afhørt de forskellige ansatte, dannede der sig et klart billede af, hvad der var sket.

Vidne 4 og forurettede, havde været i gang med at nedbryde nogle kedler og et stålskelet.

Foreholdt bilag 10 (foto 1), har vidnet forklaret, at Vidne 4 og Vidne 2 havde været ved at nedbryde stålskelettet. Vidne 4 havde været væk fra stedet. Da han kom tilbage, var forurettede fald ned i hullet.

Vidnet mener, at han havde fået at vide, at der tidligere på dagen havde været brugt lift. Men lige før ulykken, havde de arbejdet på jorden.

Forurettede har oplyst, at han havde sele og line på under arbejdets udførelse.

Foreholdt bilag 10, (foto 9 og 10) har vidnet forklaret, at selerne lå på første sals niveau nogle meter væk fra, hvor forurettede havde arbejdet.

Adspurgt af Vidne 1 har vidnet forklaret, at han ikke husker at have set nogle søjler med en wire, som man kunne fastspænde sin sikkerhedsline i.

Forurettede blev ikke afhørt på dagen, men først senere. Der har været fremlagt politiattest samt fotos.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at Vidne 2 sammen med Vidne 4 lidt tidligere på dagen havde udført nedbrydningsarbejde fra lift ispændt sikkerhedsliner, men at de kort før faldulykken havde kørt liften ned og frigjort sikkerhedslinerne og forladt liften, da de var løbet tør for gas og ilt, der blev brugt i forbindelse med svejsning.

Det er ubestridt, at der ikke var etableret rækværk omkring det hul, som Vidne 2 senere faldt ned i.

Efter Vidne 4s forklaring lægges det til grund, at han umiddelbart før ulykken forlod Vidne 2 for at genetablere forbindelsen til gas og ilt, og meningen var, at de skulle udføre noget svejsearbejde på jorden uden anvendelse af lift. Efter samme forklaring lægges det til grund, at han genetablerede forbindelsen først til Vidne 2s svejseudstyr, hvorefter han genetablerede sin egen forbindelse, hvorefter han hørte en lyd og kunne konstatere, at Vidne 2 var faldet i et hul og var kommet til skade. Efter samme forklaring lægges det til grund, at Vidne 2, efter at Vidne 4 havde genetableret forbindelse til Vidne 2s svejseudstyr, og inden Vidne 4 var nået tilbage, havde nået at udføre svejsearbejde på en metalbjælke nær hullet, inden han faldt deri. Efter bevisførelsen lægges det endvidere til grund, at Vidne 2 ikke var fastspændt med sikkerhedsline, da han blev fundet liggende i hullet.

Det er herefter ubetænkeligt at anse det for bevist, at Vidne 2 umiddelbart før ulykken udførte nedbrydningsarbejde i form af svejsning tæt på hullet, som ikke var afskærmet med rækværk, uden at være iført faldsikringsudstyr, hvilket må antages at være årsagen til ulykken.

Vidne 5 har forklaret, at han på ulykkestidspunktet arbejdede med gravearbejde på pladsen og befandt sig tæt på hullet, da ulykken skete, men at han ikke så ulykken ske. Han har endvidere forklaret, at han som sikkerhedsrepræsentant havde ansvaret for at instruere medarbejderne i, hvordan arbejdet skulle  udføres, men at han ikke havde nået at instruere Vidne 2 den pågældende dag, herunder om anvendelse af lovpligtig faldsikringsudstyr og om fastgørelsespunkter i forbindelse med udførelsen af det pågældende arbejde.

Herefter, og da det ikke er bevist, at tiltalte på anden og forsvarlig måde har instrueret Vidne 2 i brugen af sikkerhedsudstyr i forbindelse med udførelsen af den konkrete arbejdsopgave, finder retten, at tiltalte er ansvarlig for, at arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt og blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og tiltalte er derfor skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til en bøde på 40.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 86, jf. § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, og stk. 4, jf. § 38, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde med senere ændringer § 73, stk. 1, nr. 1,jf. stk. 3, § 37, stk. 1, og stk. 4.

Ved fastsættelse af bøden er der lagt vægt på antallet af medarbejdere hos tiltalte på gerningstidspunktet og på de alvorlige skader, Vidne 2 pådrog sig i forbindelse med faldet.

Thi kendes for ret

T ApS skal betale en bøde på 40.000 kr.

Udskrift af dombogen for Østre Landsret

Dom afsagt den 20. december 2016 af Østre Landsrets 11. afdeling.

Anklagemyndigheden
mod
T ApS

Næstved Rets dom af 13. april 2016 er anket af T ApS med påstand om frifindelse.

Anklagemyndigheden har nedlagt endelig påstand om stadfæstelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af direktør Vidne 1 og af vidnerne Vidne 3, Vidne 5, Vidne 4 og Vidne 2.

Den i byretten af politibetjent Vidne 6 afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Direktør Vidne 1 har supplerende forklaret blandt andet, at han rettelig ikke havde læst de nye regler fra Arbejdstilsynet, der lige var kommet. Vidne 2 har en uddannelse i sikkerhed, så det var ikke nødvendigt at instruere ham konkret. Han besigtiger altid opgaverne med en medarbejder, og Vidne 2 og Vidne 5 var med til at besigtige denne opgave på forhånd, men ikke nødvendigvis på samme tid. Vidne 5 var formand på denne opgave. Der laves på kontoret en instruktion om bl.a., hvad der skal laves, og hvad der skal bruges, herunder hvem der må godkende sikkerhedsliner, hvilket Vidne 2 var godkendt til. Denne beskrivelse findes i frokoststuen og gennemgås i Byen G med medarbejderne, inden arbejdet påbegyndes. Arbejdet er heri ikke opdelt efter, hvor langt de er nået. De ansatte udvælger selv, hvilket sikkerhedsudstyr der skal bruges. Han har ikke været på arbejdspladsen, mens arbejdet blev udført. Der kan anvendes den samme type sele til arbejde i lift og uden for liften. Der var udspændt en wire.

Vidne 3 har supplerende forklaret blandt andet, at han primært havde sine oplysninger om det passerede fra politiet, og der var i den forbindelse ikke fokus på liften. I denne situation burde der være brugt faldsikringsudstyr i form af sele og line, hvilket ikke blev benyttet. Han har ikke set Vidne 2, men fik at vide bl.a. af Vidne 5, at der ikke var brugt faldsikringsudstyr, men at det fandtes i bilen. Vidne 5 havde også sagt, at man normalt bruger faldsikringsudstyr i denne situation. Forespurgt oplyste Vidne 5, at der ikke var etableret forankringspunkter, men at man altid kan finde noget i bygningen at fastgøre sig til. Dette er imidlertid ikke tilstrækkeligt, idet der skal anvendes nogle specielle øjenbolte eller lignende. En formand  skal altid sikre sig, at der bruges det fornødne sikkerhedsudstyr. Han fik oplyst, at Vidne 5 var ansat i en anden virksomhed, men at han var ledelsesrepræsentanten på stedet. Han fik af Vidne 5 eller Vidne 4 oplyst, at minestrimlen var opsat efter, ulykken var sket. Minestrimler accepteres ikke som afspærring under arbejdets udførelse.

Vidne 5 har supplerende forklaret blandt andet, at Vidne 2 arbejdede på gulvet og ikke fra lift, da ulykken skete. Han husker ikke, om han viste Vidne 3 wiren, der kunne bruges til fastgørelse. Fastgørelsespunktet var to-tre meter fra hullet, som Vidne 2 faldt i.

Vidne 4 har supplerende forklaret blandt andet, at der var nogle bøjler på væggen, de kunne fastgøre sig til, når de skulle arbejde på gulvet. Det er normal procedure, at man fastgør sig til sådanne, men han husker ikke, om de var blevet instrueret konkret heri. Vidne 2 kunne ikke arbejde uden ilt og gas.

Vidne 2 har supplerende forklaret blandt andet, at han ikke arbejdede i liften sammen med Vidne 4, som han ikke ved, hvor arbejdede på det pågældende tidspunkt. Han havde sele på under arbejdet. Selen blev taget af ham efter ulykken. Der er altid punkter, hvortil man kan fastgøre sig. Han så ikke, om der var en wire, som man kunne fastgøre sig til, men han arbejdede ikke ved hullet. Han koblede sig af liften, da han skulle til pause.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det kan som ubestridt lægges til grund, at der ikke rundt om det hul, som Vidne 2 faldt i, var etableret rækværk, ligesom det kan lægges til grund, at han ikke på ulykkestidspunktet var fastgjort med det fornødne faldsikringsudstyr.

Vidne 2 har forklaret, at han ikke så, om der var en wire, som man kunne fastgøre sig til, men at der altid er punkter, hvortil man kan fastgøre sig. Han har endvidere forklaret bl.a., at han ikke arbejdede ved hullet. Han koblede sig af liften, da han skulle til pause, hvorefter han faldt i hullet.

Vidne 5 forklaret, at han ikke den pågældende dag havde nået at instruere Vidne 2 i brugen af lovpligtig sele, men at der var en anordning på pladsen med nogle søjler og en wire, hvortil man kunne spænde sin line fast. Fastgørelsespunktet var to-tre meter fra hullet. Han har endelig forklaret, at han ikke husker, om han viste Vidne 3 fastgørelsespunktet.

Imidlertid har Vidne 3 forklaret, at Vidne 5 på stedet havde oplyst, at der ikke var etableret forankringspunkter til faldsikringsudstyret, men at man altid kan finde noget i bygningen at fastgøre sig til. Dette er imidlertid ikke tilstrækkeligt, idet der skal anvendes nogle specielle øjenbolte eller lignende.

Under disse omstændigheder tiltræder landsretten, at det er godtgjort, at arbejdet ikke af tiltalte, var planlagt, tilrettelagt og blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og at tiltalte derfor er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Bøden, der er passende udmålt, fastsættes efter de nævnte bestemmelser dog således, at "arbejdsmiljølovens § 86, jf. § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2 og stk. 4," ændres til: "arbejdsmiljølovens § 86, jf. § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2 og stk. 6 (tidl. stk. 4),". Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret

Byrettens dom i sagen mod T ApS stadfæstes.

Indhold

Indhold

Henter PDF