Et godt psykisk arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø handler om forhold på arbejdspladsen som i samspil med den enkelte kan påvirke det psykiske helbred – såvel positivt som negativt. Det handler fx om forholdet til kollegaer, chefen, eller kunder, og om der forekommer mobning, seksuel chikane eller vold. Det handler også om hvordan arbejdet er organiseret, samt karakteren af arbejdet, fx om der er høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

Et godt psykisk arbejdsmiljø giver motiverede medarbejdere. Det skaber bedre samarbejde på arbejdspladsen og gør medarbejderne engagerede og bedre i stand til at håndtere forandringer. Det bidrager til bedre trivsel og mindre sygefravær, hvilket igen kan bidrage positivt til bundlinjen.

Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for, at medarbejderne ikke bliver syge på grund af det psykiske arbejdsmiljø.

Særligt om det psykiske arbejdsmiljø

Læs om udfordringerne for trivsel på arbejdspladsen.

Arbejdstilsynet fokuserer på, om der er problemer i virksomhedens psykiske arbejdsmiljø.

Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for krænkelser på arbejdet.

Stress er en tilstand af anspændthed og ulyst, som kan forebygges med en målrettet indsats.

Vold og trusler kan både være fysisk og psykisk, og det er vigtigt at tage forholdsregler.