Ændring af bekendtgørelse om arbejdets udførelse

Nyt om regler fra Arbejdstilsynet

Pr. 15. november 2018 træder en ændring af bekendtgørelse om arbejdets udførelse i kraft. Af den fremgår en ny formulering af § 9 a. Den nye formulering lyder:

§ 9 a. Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

Arbejdstilsynet vejleder fra den 15. november 2018 til den 15. februar 2019 virksomhederne mundtligt om regelændringen. Pr. 15. februar 2019 vil Arbejdstilsynet kunne træffe afgørelser om krænkende handlinger.

Arbejdstilsynets nuværende afgørelsespraksis vedrørende mobning og seksuel chikane vil indtil den 15. februar 2019 fortsætte uændret.

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse