Gå til hovedindholdet

Evaluering af forsøg med ny helhedsorienteret tilsynsmetode i bygge- og anlægsbranchen

Ny evaluering viser, at den nye tilsynsform i bygge- og anlægsbranchen har været en stor succes.

altText
Kran i brug på byggeplads
Ny effektiv tilsynsmetode i bygge- og anlægsbranchen er en succes

Den nye metode går i al sin enkelthed ud på, at Arbejdstilsynet møder uanmeldt op på en byggeplads og afdækker arbejdsmiljøet på alle de virksomheder, der er på byggepladsen. Tidligere fokuserede man med det risikobaserede tilsyn på den enkelte virksomhed, der var udtaget til tilsyn. Samtidig er der øget fokus på forebyggelse med opfølgende dialogmøder og opfølgende tilsyn, hvor der har været arbejdsmiljøproblemer.

Den kvantitative evaluering viser bl.a., at Arbejdstilsynet finder materielle arbejdsmiljøproblemer på en større andel af de besøgte virksomheder, inklusiv ulykkesrisici og muskelskeletbelastninger, end i det tidligere risikobaserede tilsyn. Samtidig er der med den ny metode større udbytte af de tilsynsførendes tid, når det kommer til virksomhedstid og kørsel.

Den kvalitative evaluering af dialogmøderne viser, at dialogmøderne i den nye metode bliver positivt modtaget, uanset om møderne er afholdt med virksomheder, på byggepladser eller med bygherrer. Deltagerne oplever en mere fri og åben dialog og giver udtryk for, at det er godt at møde Arbejdstilsynet uden den kontrollerende funktion.

Kvantitativ evaluering af tilsyn i bygge- og anlægsbranchen

Kvalitativ evaluering af tilsyn i bygge- og anlægsbranchen

Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse "Ny effektiv tilsynsmetode fortsætter"