Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Pas på, når du kraner

Grundig planlægning, oplæring og instruktion er vigtig for at undgå ulykker i forbindelse med kranarbejde. Det er budskabet fra Arbejdstilsynet efter flere alvorlige ulykker med kraner, senest en dødsulykke ved kraning af et betonelement.

Byggekran

Kraner er vigtige hjælpemidler og bruges til en lang række opgaver med transport af byrder bl.a. på mange byggepladser. Kranarbejde kan dog også være forbundet med risiko for alvorlige ulykker, hvis der ikke er tilstrækkeligt fokus på planlægning, oplæring og instruktion.

"De alvorlige ulykker ved kraning kan undgås ved at planlægge arbejdet grundigt i samarbejde med de ansatte. Det er vigtigt, at arbejdet planlægges, så der ikke kranes henover personer og så det sikres, at der ikke på anden måde er personer i nærheden af tunge byrder, der løftes og transporteres”, siger Lene Teilberg, der er tilsynschef for byggeri og anlæg i Arbejdstilsynet og fortsætter,

”Ethvert arbejde med kraning indebærer risiko for ulykker. Det er derfor meget vigtigt, at man sætter sig grundigt ind i reglerne på området, og i hvordan arbejdet konkret udføres sikkert, inden man udfører løft af byrder med kraner. Grundig oplæring og instruktion af de ansatte, herunder om korrekt anhugning af de byrder, der skal løftes og transporteres med kran, er helt afgørende for, at arbejdet kan udføres sikkert”, slutter tilsynschef Lene Teilberg.

Som arbejdsgiver skal du bl.a. sørge for at:

  • planlægge kraningen i samarbejde med de ansatte, der skal udføre arbejdet, og sikre at de er grundigt oplært og instrueret i arbejdet,
  • der er god kontakt mellem kranføreren og anhuggeren enten visuelt med tegngivning eller via radio som beskrevet i At-anvisning nr. 2.3.0.4 om anhugning,
  • der ikke kranes henover personer, samt at anhugger og andre ikke kommer i farlig nærhed af byrden mens den kranes eller afsættes,
  • der anvendes egnet og efterset anhugningsgrej og egnede styreliner uden knuder eller løkker.  

Link til yderligere oplysninger om dødsulykker og alvorlige ulykker

Dødsulykker 2019

Dødsulykker 2018

Ulykkesbarometer

Læs mere om anhugning i At-anvisning nr. 2.3.0.4