Ny AT-vejledning om losning af industrifisk

Arbejdstilsynet er nu klar med en ny At-vejledning om forebyggelse af risiko for biologisk og kemisk påvirkning ved losning af industrifisk.

Nyt om regler fra Arbejdstilsynet

Losning af industrifisk kan være et farligt arbejde, fordi der er risiko for kvælning og forgiftning, hvis fiskene i lasten er gået i forrådnelse. Der er også risiko for sundhedsskadelige påvirkninger fx ved rengøring.

Vejledningen fortæller bl.a. om hvordan losning af industrifisk skal foregå med mindst mulig påvirkning fra sundhedsskadelige stoffer, og hvordan man skal sikre sig, at eventuelt tilskadekomne hurtigt kan hentes op af lasten.

Vejledningen erstatter At-vejledningen om arbejde med losning af industrifisk fra skibe i havn fra 1996.

Biologisk og kemisk påvirkning ved losning af industrifisk