Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Solbeskyttelse ved udendørs arbejde

Det er især ansatte, der hele dagen arbejder under åben himmel fx i bygge- og anlægsbranchen, som er udsat for sol i sådant et omfang, at der er risiko for få hudkræft og andre hudskader.

Sol

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man beskytter sig, når uv-indekset er 3 eller højere, og i Danmark er det typisk i tidsrummet mellem kl. 12 og 15 fra april til september måned.

Den mest effektive foranstaltning mod udsættelse for solens sundsskadelige virkninger er at undgå direkte solstråling, når solen står højest på himlen. I nogle tilfælde, vil arbejdsgiveren have mulighed for at planlægge og tilrettelægge arbejde, der var tiltænkt at blive udført under åben himmel, således at arbejdet kan udføres under en overdækket lokalitet. I andre tilfælde vil arbejdet kunne udføres på et tidspunkt af dagen, hvor solen ikke står så højt på himlen.

Hvis arbejdet ikke kan henlægges til skygge eller til et tidspunkt af dagen, hvor solen ikke står højt på himlen, skal arbejdsgiveren sikre, at udsættelsen for solens stråler, ikke udgør en fare for sikkerhed og sundhed. Almindelig beklædning som dækker arme og ben, arbejdshandsker samt eventuelt anvendelse af hovedbeklædning med en skygge, som dækker ansigt og nakke, vil normalt kunne være tilstrækkelig beskyttelse mod solen.

Der kan være steder på kroppen, hvor det ikke altid er praktisk mulig at beskytte sig med beklædning (fx næse og hænder), og her kan det være nødvendigt at anvende solcreme. I disse tilfælde har arbejdsgiveren pligt* til at stille solcreme til rådighed.

*EU-Kommissionen har i 2019 i forbindelse med en ændring af direktiv 89/656/EØF om anvendelse af personlige værnemidler eksplicit angivet, at cremer til beskyttelse af huden mod ikke ioniserende stråling herunder mod solens uv-stråler er personlige værnemidler omfattet af direktivet. Dette har givet anledning til, at Arbejdstilsynet har ændret sin fortolkning af direktivet, og det betyder, at arbejdsgiveren i visse tilfælde har pligt til at stille solcreme til rådighed for de ansatte.

Henter PDF