Gå til hovedindholdet

Ny bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring

Lov om arbejdsskadesikring omhandler erstatning og godtgørelse til tilskadekomne eller deres efterladte ved en arbejdsskade.

altText
Nyt om regler fra Arbejdstilsynet

Lov om arbejdsskadesikring omhandler erstatning og godtgørelse til tilskadekomne eller deres efterladte ved en arbejdsskade.

Siden udstedelsen af den tidligere bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring i 2017 er der foretaget en række justeringer af arbejdsskadesikringsloven. Der er bl.a. i forbindelse med lov nr. 550 af 7. maj 2019 om ændring af lov om arbejdsskadesikring m.fl. blevet vedtaget en lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker samt opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.

Lovbekendtgørelsen er derfor en teknisk sammenskrivning af den tidligere lovbekendtgørelse og de senere ændringer. En del af de indarbejdede ændringer træder først i kraft den 1. januar 2020. De relevante bestemmelser fremgår af indledningen til lovbekendtgørelsen.

Lovbekendtgørelsen er udarbejdet for at gøre retstilstanden på området overskuelig og brugervenlig.

Du kan læse om nyheden om lov nr. 550 af 7. maj 2019 om ændring af arbejdsskadesikringsloven her

Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring