Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Flere ulykker ved arbejde med gylle

Sidste år omkom en landmand på grund af svovlbrinteforgiftning ved arbejde med gylle. Ulykken er desværre ikke enestående, og i år er mindst 6 personer blevet forgiftet af svovlbrinte. Arbejdstilsynet advarer derfor om arbejde med gylle.

Landmand spreder gylle

Det kan være farligt at arbejde med gylle. Hvis man ”forstyrrer” stillestående gylle fx ved at røre rundt i den, skovle eller pumpe gyllen, så frigives der svovlbrinte. Svovlbrinte er en giftgas, og den kan medføre forgiftning – og i værste fald er den dødelig.

”De fleste er godt klar over, at svovlbrinte er giftig. Svovlbrinte er meget ildelugtende, men hvad mange ikke ved er, at man ikke kan lugte svovlbrinte selv ved forholdsvis lave koncentrationer af gassen, for så bliver lugtesansen bedøvet. Og det er bl.a. i de tilfælde, der kan opstå farlige situationer”, siger Ida Krarup, tilsynschef i Arbejdstilsynet.

Sådan undgår I ulykkerne

  • Følg brugsanvisningen for gylleanlægget
  • Sørg for, at der er skiltning ved gylleanlægget og gyllevognen
  • Pas på, når du arbejder med gylle. Hold afstand og brug evt. friskluftforsynet åndedrætsværn
  • Reparationsarbejde i og omkring et gylleanlæg er for professionelle
  • Sørg for at alle ansatte er instrueret i, hvordan farlige situationer kan opstå, så de kan forebygges
  • Brug af svovlbrintedetektor sammen med grundig instruktion. Bemærk at en detektor ikke bør være eneste sikkerhedsforanstaltning
  • Sørg for at alle ved, hvad de skal gøre, hvis det alligevel går galt

Fakta

Ulykker med svovlbrinteforgiftning siden 2018:

  • I 2018 var der en dødsulykke som følge af svovlbrinteforgiftning
  • I foråret 2019 skete en ulykke, hvor 4 personer mistede bevidstheden og flere blev forgiftet
  • I sommeren 2019 blev to personer forgiftet

Læs mere

Arbejdstilsynet

Anlæg til flydende husdyrgødning - AT-vejledning 2.6.1.1 - kapitel 3 indeholder en række gode råd

BAU Jord til Bord

Vejledninger om gylle

Vejledning om arbejdsmiljø i svinestalde (på side 14 er der information om giftgasser og forebyggelse af ulykker)

Sikkerhedshåndbog for landbrug og maskinstationer (kap. om gylleanlæg)

SEGES

Fokusark der lægger op til dialog om gyllehåndtering

Ulykker i landbruget

Henter PDF