Nyt APV-værktøj gør det lettere at sikre et godt arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet gør det nemmere for små virksomheder at overholde lovens krav om at have en arbejdspladsvurdering (APV). Et nyt online værktøj er et af de første synlige resultater af forårets politiske aftale om en styrket arbejdsmiljøindsats.

Arbejdstilsynets APV-værktøj
Nyt APV-værktøj

Arbejdstilsynet lancerer mandag den 4. november 2019 et nyt APV-værktøj, der gør lettere og hurtigere for virksomhederne at komme i gang med at lave deres arbejdspladsvurdering (APV). Murermesteren, butiksindehaveren og iværksætteren får nem adgang til at gøre brug af Arbejdstilsynets viden og data for at forbedre arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

Arbejdstilsynets APV-værktøj

- Arbejdsmiljøet skal være i orden, så medarbejdere trygt kan gå på job hver dag. Derfor står arbejdsmiljøet højt på regeringens dagsorden. Arbejdspladsvurderingen er et vigtigt redskab i virksomhedernes værktøjskasse for selv at prioritere og arbejde med arbejdsmiljøet. Det er godt, at vi med det nye digitale værktøj gør det væsentligt lettere for virksomhederne at lave deres arbejdspladsvurdering - uden at gå på kompromis med arbejdsmiljøet. Det kommer alle til gavn, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Det nye APV-værktøj er et af de første synlige resultater af den brede politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet, fra foråret 2019. Aftalen tilfører Arbejdstilsynet 460 mio. kr. frem mod 2022.

I Danmark er der ca. 165.500 små virksomheder med 1-9 ansatte. I en undersøgelse foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) fortæller godt hver fjerde af de små arbejdspladser, der deltager i undersøgelsen, at de ikke har lavet en APV inden for de seneste tre år (Virksomhedernes Arbejdsmiljøindsats, VAI2017 fra NFA). Fra 2008 og frem har Arbejdstilsynet givet over 33.000 påbud for manglende eller mangelfuld APV til små virksomheder. Det er ifølge Arbejdstilsynets opgørelser ofte restauranter, butikker og kontorvirksomheder, der ikke har styr arbejdspladsvurderingen. Tallene viser, at der brug for en særlig indsats her. Derfor har Arbejdstilsynet planlagt flere mindre kampagner målrettet disse typer af virksomheder i den kommende tid.

Mange virksomheder oplever, at det kan være tidskrævende og uoverskueligt at lave den lovpligtige arbejdspladsvurdering, bl.a. fordi man i de eksisterende tjeklister skal udfylde over 100 spørgsmål. I det nye værktøj får virksomhederne en tjekliste på 7-20 spørgsmål om deres arbejdsmiljø. Tjeklisten er målrettet den specifikke branche, og det gør det nemt, overskueligt og hurtigt for virksomhederne at komme godt i gang. Spørgsmålene er nøje udvalgt på baggrund af Arbejdstilsynets viden og data om arbejdsmiljøproblemer i den enkelte branche.

Med det nye værktøj kan virksomhederne også selv redigere tjeklisterne, så de får en liste med spørgsmål, der er skræddersyet til netop deres virksomhed. Det nye værktøj hjælper virksomheden til at vurdere de arbejdsmiljøproblemer, den står overfor, og giver konkrete eksempler på løsninger fra virksomhedens egen branche, som bl.a. Arbejdstilsynets tilsynsførende har bidraget med.

Det nye værktøj er fra mandag den 4. november tilgængeligt på apv.at.dk. Det kræver ikke NemID at logge ind. I forbindelse med lanceringen opretter Arbejdstilsynet en APV-hotline. På telefon 72 20 90 00 kan interesserede få svar på både tekniske spørgsmål til APV-værktøjet og generel viden om APV-arbejdet.

Fakta
• Det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en arbejdspladsvurdering, som omfatter alle arbejdsmiljøforhold i virksomheden
• Det er arbejdsgiverens ansvar, at virksomheden udarbejder en APV, og at medarbejderne bliver inddraget
• Arbejdspladsvurderingen skal være skriftlig og være tilgængelig for både ledelsen og medarbejderne
• Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde igennem hele APV-processen
• Det skal klart fremgå, hvem der har ansvaret for at gennemføre virksomhedens handlingsplan i praksis
• Abejdspladsvurderingen skal revideres, når der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet – dog mindst hvert 3. år.

For pressehenvendelser venligst kontakt Arbejdstilsynets presseansvarlige på 72 20 93 94.