Ophævelse af bekendtgørelser på arbejdsskadeområdet

Den 1. januar 2020 ophæves en række bekendtgørelser om satser på arbejdsskadeområdet, da disse fremover offentliggøres i vejledninger.

Nyt om regler fra Arbejdstilsynet

Det indebærer, at følgende bekendtgørelser om satser på arbejdsskadeområdet ophæves:

  • Bekendtgørelse nr. 1232 af 27. oktober 2018 om regulering pr. 1. januar 2019 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade.
  • Bekendtgørelse nr. 1233 af 27. oktober 2018 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2019.
  • Bekendtgørelse nr. 1695 af 20. december 2018 om betaling i 2019 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen.
  • Bekendtgørelse nr. 1243 af 30. oktober 2018 om regulering pr. 1. januar 2019 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Ved samme lejlighed ophæves følgende bekendtgørelser på arbejdsskadeområdet:

  • Bekendtgørelse nr. 1663 af 15. december 2015 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2015.
  • Bekendtgørelse nr. 1 af 6. januar 2015 om betaling i 2015 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen.

Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser vedrørende lov om arbejdsskadesikring og lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Læs også nyhed om vejledninger med opdaterede satser på arbejdsskadeområdet