Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Pas på medarbejderne – klæd byggepladsen på til vinteren

Når vinden rusker og temperaturen falder til frysepunktet, er der større risiko for arbejdsulykker og skader. Derfor siger arbejdsmiljøloven, at der skal træffes foranstaltninger, der sikrer de ansatte mod kulde og blæst på byggepladserne.

Mand på byggeplads om vinteren

Risiko for arbejdsulykker og skader i vintervejret

Afkøling af kroppen øger risikoen for arbejdsulykker og skader i form af akutte overbelastninger på fx muskler og led. Skaderne opstår primært, fordi blodgennemstrømningen til musklerne bliver reduceret og leddene ved afkøling bliver stive. Samtidig er kroppens koordinations- og reaktionsevne dårligere og derfor er fx kolde hænder en sikkerhedsrisiko på byggepladsen, når der skal laves præcisionsarbejde.

Glatte underlag og glat føre er også en af vinterens lurende farer. De fleste glatføreulykker sker, fordi der ikke er saltet, gruset eller ryddet for sne. Hvert år glider ansatte på byggepladser, når de går på adgangsveje og stier, stilladser, tage, åbne konstruktioner med videre. Det samme gælder blandt andet chauffører, der leverer materialer på byggepladser.

Sådan forebygger I ulykkerne

Om arbejdet kræver særlig beskyttelse mod vinterens kulde og blæst, afhænger af byggepladsens beliggenhed og vindhastigheden. Eksempelvis kan byggepladsen være udsat for turbulens omkring bygningerne eller gennem åbne konstruktioner. Når der arbejdes fra stilladser, og arbejdspladsen befinder sig i 1. sals niveau eller højere, vil der sjældent være læ og ly fra andre bygninger eller træer.

Alle virksomheder skal planlægge arbejdet i vinterperioden sådan, at arbejdet ikke er forbundet med en ulykkesrisiko eller sundhedsskadelig påvirkning. Det kan gøres på følgende måde:

  • Inddækning: Råhuse, stilladser og andre åbne konstruktioner inddækkes så vidt muligt
  • Opvarmning og påklædning: De dele af byggepladsen, hvor der arbejdes, varmes op – eller der sikres adgang til varmt vintertøj, hvis opvarmning ikke er mulig.
  • Frie adgangsveje: Adgangsveje og stier jævnes og holdes fri for genstande og installationer med videre, så det er let at rydde sne.
  • Snerydning og saltning: Der ryddes og saltes, inden arbejdet går i gang. Samtidig bør byggeplads, adgangsveje og -stier opbygges, så de er afvandet.
  • Belysning: Der sikres ordentlig belysning af adgangsveje, færdselsarealer og arbejdssteder, så man også kan orientere sig i mørke og se, hvor der eventuelt er glat

Læs mere om vinterforberedelser på byggepladsen

At-vejledning D.2.11 om vinterinddækning

Branchevejledning om vinterforanstaltninger udarbejdet af Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg

Henter PDF