Gå til hovedindholdet

Ændringer på amid.dk

Pr. 31/12-19 er Videncenter for Arbejdsmiljø (VFA) nedlagt. Det er en konsekvens af den arbejdsmiljøpolitiske aftale fra april 2019.

ATs hjemmeside

Hvad betyder det for amid.dk?

Det betyder:

 • at amid.dk igen bliver til at.dk og er Arbejdstilsynets hjemmeside
 • at der er sket mindre ændringer på forsiden
 • at rent VFA-indhold er blevet fjernet fra sitet, men at hovedpointerne er skrevet ind i det indhold der nu ligger på sitet
 • at der ikke mere er info om VFA på sitet og at du fremover skal kontakte Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) ang. materialer fra VFA
 • at kursus-kalenderen er fjernet
 • at VFA’s nyheder er fjernet fra sitet
 • at vi har flyttet rundt på en del indhold
 • at menupunktet ’Viden og Forebyggelse’/’Emner’ fremover hedder ’Forebyggelse’.

Du skal derfor være opmærksom på, at der kan være links og bookmarks, der resulterer i fejlmeddelelser og viderestilling til mere overordnede sider. Du bør med andre ord, hvis du linker til sitet, gennemgå dine links og rette disse til.

Sitet vil stadig:

 • indeholde links til relevante værktøjer og videoer fra VFA (så længe indholdet er aktuelt)
 • indeholde artikler fra VFA med gode løsninger på konkrete arbejdsmiljøproblemer
 • indeholde links til relevante værktøjer fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
 • indeholde links til relevante værktøjer fra Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø
 • kunne nås på adressen amid.dk (frem til ca. 1/7-20)

Som noget nyt vil flg. også være at finde på sitet:

 • AH-tallene vil blive flyttet til at.dk i løbet af februar måned, således at disse fremover kan opleves sammen med AT’s øvrige tilbud at dykke ned i tal om tilsyn, arbejdsulykker og erhvervssygdomme
 • links fra AT-vejledningerne til relevante vejledninger fra Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø

Til sommer vil at.dk gennemgå en lidt større designændring, der skal gøre sitet mere brugervenligt og i højere grad tage udgangspunkt i de behov, flest brugere har.

Vi vil frem til da arbejde videre med at forbedre søgemulighederne.

Henter PDF