Gå til hovedindholdet

Ny vejledning om genvurdering (remonstration) efter arbejdsskadesikringsloven

Arbejdstilsynet har udarbejdet en justeret vejledning om genvurdering (remonstration) efter arbejdsskadesikringsloven.

Paragraftegn

Vejledningen beskriver reglerne for og den praktiske håndtering af sager, hvor en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) i en arbejdsskadesag påklages til Ankestyrelsen.

Vejledningen er justeret som følge af ændrede klageregler, som blev vedtaget ved lov nr. 550 om ændring af arbejdsskadesikringsloven, der trådte i kraft den 1. januar 2020. De ændrede regler giver ved eventuelle klager fra en af parterne i en arbejdsskadesag blandet andet AES mulighed for at genvurdere skønsmæssige afgørelser og dermed selv korrigere forkerte afgørelser. Herudover er der foretaget en del redaktionelle ændringer i vejledningen.

Vejledning om genvurdering (remonstration) efter arbejdsskadesikringsloven

Henter PDF