Gå til hovedindholdet

Ny vejledning om satser i 2020 for udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen

Efter arbejdsskadesikringsloven har arbejdstagere, der kommer til skade på arbejde, ret til at få betalt nødvendige udgifter til bl.a. transport og hotelophold samt få dækket tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med lægeundersøgelser og lægebehandling mv., der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen. De beløb, som de tilskadekomne har ret til, reguleres en gang årligt pr. 1. januar.

Paragraftegn

Metoden til at regulere satsernes størrelse er fastsat i bekendtgørelse nr. 1242 af 26. november 2019 om satser for betaling af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen. Det følger af bekendtgørelsen, at Arbejdstilsynets direktør offentliggør satserne en gang årligt.

I den nye vejledning offentliggøres, hvilke satser de forskellige udgifter og den tabte arbejdsfortjeneste kan udbetales efter i 2020.

Vejledning om satser i 2020 for betaling af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen

Henter PDF