Gå til hovedindholdet

Opdateret information om kemisk risikovurdering i AT-vejledningen om arbejde med stoffer og materialer

Arbejdstilsynet har opdateret AT-vejledning C.1.3 om arbejde med stoffer og materialer med supplerende information om den kemiske risikovurdering.

Paragraftegn

Vejledningen er udbygget med yderligere vejledningstekst om kravet om, at arbejdspladsens kemiske risikovurdering skal være skriftlig og tilgængelig for de ansatte.

I vejledningen bliver det blandt andet tydeliggjort, at den kemiske risikovurdering skal have en form og et indhold, som arbejdspladsen kan tage udgangspunkt i, når der skal ske oplæring og instruktion af ansatte, som arbejder med, eller som i forbindelse med arbejdet kan blive udsat for farlig kemi på arbejdspladsen.

Samtidig understreges det, at arbejdspladsen selv tilrettelægger, hvordan risikovurderingen skal se ud, og hvordan de vil gøre den tilgængelig for de ansatte. På den måde vil risikovurderingen kunne tilpasses de konkrete forhold i virksomheden. 

Det er endvidere gjort klart, at resultatet af den kemiske risikovurdering kan være bestemmende for, om arbejdspladsen skal understøtte oplæringen og instruktionen med skriftligt materiale.

Du kan finde mere information om kemisk risikovurdering her

Arbejde med stoffer og materialer

Henter PDF