Gå til hovedindholdet

Teknisk vejledning om at fastsætte årsløn efter lov om arbejdsskadesikring for skader sket i 2020

Når der skal beregnes en erstatning for tab af erhvervsevne efter arbejdsskadesikringsloven indgår tilskadekomnes årsløn som et element.

Paragraftegn

Årslønnen er bestemmende for størrelsen af erhvervsevnetabserstatningen, da erstatningen skal træde i stedet for en del af årslønnen.

Den udstedte vejledning beskriver reglerne for, hvordan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsætter årslønnen for nogle særlige persongrupper. Vejledningen indeholder således bl.a. eksempler for beregning af årslønnen for unge, uddannelsessøgende og søfolk, der modtager DIS-indkomst (indkomst for personer, der arbejder om bord på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister) m.fl.

Vejledningen gælder for fastsættelsen af årsløn for skader, der er sket i 2020.

Vejledning om at fastsætte årsløn efter lov om arbejdsskadesikring for skader sket i 2019

Henter PDF