Gå til hovedindholdet

Vejledningen om anerkendelse af erhvervssygdomme er blevet opdateret

Arbejdstilsynet udsender, efter indstilling fra Erhvervssygdomsudvalget og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, 13. udgave af vejledningen om erhvervssygdomme, gældende for sygdomme anmeldt fra 1. januar 2005.

Paragraftegn

Vejledningen har til formål at beskrive kravene til sammenhængen mellem de enkelte sygdomme og en bestemt belastning for at få sygdommen anerkendt som en erhvervssygdom efter arbejdsskadesikringsloven.

Vejledningen opdateres på baggrund af beslutninger fra de principielle møder i Erhvervssygdomsudvalget siden seneste udgivelse af vejledningen i sommeren 2018. Derudover præciseres og suppleres vejledningen med beskrivelser af enkelte sygdomme, se nærmere herom i listen nedenfor.

Der er således tilføjet nye afsnit om følgende sygdomme:

 • Nervelammelser efter udefrakommende tryk (kapitel 6)
 • Støvlunger (kapitel 7)
 • Silikose (kapitel 7)
 • Modermærkekræft i øjet (kapitel 9)
 • Strubekræft (kapitel 9)
 • Sygdomme, hvor praksis for vurderingen af årsagssammenhængen til arbejdet ikke har kunnet tilføjes i vejledningens øvrige kapitler (kapitel 11)
 • Bilag 1 er endvidere opdateret med:
  • Depression efter krigsdeltagelse (afsnit 20)
  • Kræftsygdomme efter udsættelse for svejsning (afsnit 21.5)
  • Manganisme (afsnit 26)
  • Parkinsons sygdom (afsnit 26)

Der er foretaget opdateringer og/eller præciseringer i afsnit om:

 • Hvide fingre (kapitel 5)
 • Karpaltunnelsyndrom (kapitel 6)
 • PTSD (kapitel 8)
 • Næse- og bihulekræft og blod- og lymfekræft efter udsættelse for styren (kapitel 9)
 • Lungekræft efter udsættelse for svejserøg (kapitel 9)

Vejledningen afløser 12. udgave, der blev udsendt den 1. juli 2018.

Kapitlerne i vejledningen kan findes i Retsinformation

Henter PDF