Gå til hovedindholdet

134 mio. kr. til bedre arbejdsmiljø i udvalgte brancher

Hospitaler, slagterier, landbruget og maskinindustrien er nogle af de områder, som Arbejdstilsynet skal fokusere særligt på i 2020. Indsatser i disse brancher skal dels modvirke fysisk og psykisk nedslidning, dels sætte ind i forhold til kemi på danske arbejdspladser.

I perioden 2012-2018 har det ikke været muligt at knække kurven for lønmodtagere, der angiver fysiske eller psykiske belastninger i deres job. Det viser undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred’, der er en national, repræsentativ spørgeskemaundersøgelse af danske lønmodtageres arbejdsmiljø.

Derfor blev der indgået en ny arbejdsmiljøaftale i april 2019. Som led i udmøntningen af aftalen har beskæftigelsesministeren sammen med forligskredsen afsat 134 mio. kr. de næste tre år øremærket brancher, hvor der er behov for en særlig indsats for at sikre bedre arbejdsforhold. Derfor skruer Arbejdstilsynet nu op for tilsynet med virksomheder i udvalgte brancher med særligt fokus på problemer med det psykiske, fysiske og kemiske arbejdsmiljø.

Som en del af den nye arbejdsmiljøaftale fra foråret har regeringen afsat 39 mio. kr. i 2020 stigende over de næste tre år til 54 mio. kr. i 2022. De nye brancherettede indsatser er blevet vedtaget med inspiration fra det helhedsorienterede bygge- og anlægstilsyn, der blev gjort permanent i 2018. Det viste, at der er grundlag for løbende at afprøve nye brancherettede tilsynsindsatser, som er særligt målrettet de væsentligste arbejdsmiljøproblemer i udvalgte brancher.

Tilsyn med særligt branche-fokus i 2020

I løbet af 2020 tager Arbejdstilsynet på tilsyn med et særligt fokus i en række brancher. Få overblikket herunder.

Fra marts

  • Slagterier, særligt fokus på ergonomi
  • Nærings- og nydelsesmiddelindustrien, særligt fokus på ergonomi
  • Plast, glas og beton-brancherne, særligt fokus på kemi
  • Døgninstitutioner og hjemmepleje, særligt fokus på psykisk arbejdsmiljø
  • Hospitaler, særligt fokus på psykisk arbejdsmiljø
  • Vejgodsbranchen, særligt fokus på ergonomi og ulykker

Fra maj

  • Kriminalforsorgen, særligt fokus på psykisk arbejdsmiljø

Fra juni

  • Metal og maskiner, særligt fokus på ergonomi og kemi
  • Landbrug, særligt fokus på ergonomi

Fra september

  • Skoler, særligt fokus på psykisk arbejdsmiljø

Læs mere om de igangværende brancheindsatser:

Særligt fokus på ergonomi på slagterier

Særligt fokus på ergonomi i nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Særligt fokus på kemi i plast, glas og beton-brancherne

Særligt fokus på psykisk arbejdsmiljø i døgn og hjemmepleje

Særligt fokus på psykisk arbejdsmiljø på hospitaler

Henter PDF