Gå til hovedindholdet

De tre hyppigste arbejdsmiljøproblemer i 2019

Vores tilsynsførende måtte reagere over 19.000 gange, når de i løbet af 2019 besøgte danske virksomheder for at se på arbejdsmiljøet. Arbejdstilsynet vil reagere med fx et påbud med frist, et rådgivningspåbud, et forbud, en administrativ bøde eller en politianmeldelse, hvis virksomheden ikke lever op til sine pligter efter arbejdsmiljøloven.

De tre hyppigste arbejdsmiljøproblemer i 2019

De hyppigste arbejdsmiljøproblemer

I 2019 var der tre arbejdsmiljøproblemer, der særligt toppede listen over reaktioner, hvor medarbejdernes sikkerhed var i fare:

  • Fald på over en halv meter (Fald til lavere niveau)
  • Maskiner – manglende sikkerhed ved anvendelse (Maskiner, anlæg og trykbærende udstyr)
  • Støv og dampe, der belaster luftvejene (Luftvejsbelastninger)

Læs mere om de forskellige reaktionstyper

Hvad betyder overskrifterne?

Læs mere om, hvad der gemmer sig under overskriften på det enkelte arbejdsmiljøproblem i listen. Følg linket: https://at.dk/arbejdsmiljoe-i-tal/tilsyn-i-tal/

Vælg ”Om data” i øverste venstre hjørne. Klik herefter på den grå kasse i nederste højre hjørne med overskriften ”Om arbejdsmiljøproblemer”. Her findes en oversigt over ”AMP – emne” og korresponderende forklaring.

De tre hyppigste arbejdsmiljøproblemer i 2019 for hver branche

Samlet

19.652 reaktioner

Fald til lavere niveau

15%

Maskiner, anlæg og trykbærende udstyr

8%

Luftvejsbelastninger

6%

   

Universiteter og forskning

62 reaktioner

Maskiner, anlæg og trykbærende udstyr

11%

Øvrige ulykkesrisici

10%

Fald til lavere niveau

8%

   

Undervisning

694 reaktioner

Luftvejsbelastninger

10%

Vold og traumatiske hændelser

9%

Høje følelsesmæssige krav

8%

   

Læger, tandlæger og dyrlæger

70 reaktioner

Øvrige kemi, støv og biologi

10%

Vold og traumatiske hændelser

7%

Øvrige psykisk arbejdsmiljø

6%

   

Hospitaler

160 reaktioner

Vold og traumatiske hændelser

19%

Stor arbejdsmængde og tidspres

15%

Personforflytning

10%

   

Døgninstitutioner og hjemmepleje

786 reaktioner

Vold og traumatiske hændelser

25%

Personforflytning

22%

Høje følelsesmæssige krav

7%

   

Daginstitutioner

736 reaktioner

Unødig støj, dårlig akustik på ikke-prod-arb.plads

11%

Fald, snublen i samme niveau

10%

Vold og traumatiske hændelser

9%

   

Transport af passagerer

93 reaktioner

Løft

8%

Bygherrer

6%

Maskiner, anlæg og trykbærende udstyr

5%

   

Transport af gods

503 reaktioner

Fald til lavere niveau

17%

Transport-, løfte- og hejseudstyr samt elevator

10%

Nedfald af genstande, sammenstyrtning m.m.

9%

   

Restauranter og barer

1370 reaktioner

Maskiner, anlæg og trykbærende udstyr

8%

Luftvejsbelastninger

8%

Løft

6%

   

Rengøring

391 reaktioner

Fald til lavere niveau

17%

Øvrige ulykkesrisici

7%

Maskiner, anlæg og trykbærende udstyr

5%

   

Kultur og sport

360 reaktioner

Løft

9%

Øvrige ulykkesrisici

7%

Maskiner, anlæg og trykbærende udstyr

6%

   

Hotel og camping

158 reaktioner

Maskiner, anlæg og trykbærende udstyr

11%

Luftvejsbelastninger

6%

Løft

5%

   

Frisører og anden personlig pleje

58 reaktioner

Øvrige kemi, støv og biologi

16%

Luftvejsbelastninger

14%

Allergifremkaldende belastninger

5%

   

Vand, kloak og affald

144 reaktioner

Fald til lavere niveau

15%

Kræftfremkaldende belastninger

13%

Øvrige ulykkesrisici

8%

   

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

90 reaktioner

Nedfald af genstande, sammenstyrtning m.m.

13%

Arbejdsstillinger og -bevægelser

11%

Løft

9%

   

Politi, beredskab og fængsler

136 reaktioner

Høje følelsesmæssige krav

10%

Krænkende handlinger, mobning, seksuel chikane

10%

Stor arbejdsmængde og tidspres

10%

   

Nærings- og nydelsesmidler

480 reaktioner

Maskiner, anlæg og trykbærende udstyr

23%

Løft

10%

Luftvejsbelastninger

6%

   

Slagterier

189 reaktioner

Maskiner, anlæg og trykbærende udstyr

20%

Løft

10%

Arbejdsstillinger og -bevægelser

7%

   

Landbrug, skovbrug og fiskeri

677 reaktioner

Maskiner, anlæg og trykbærende udstyr

14%

Fald til lavere niveau

11%

Øvrige ulykkesrisici

9%

   

Kontor

1380 reaktioner

Bygherrer

16%

Fald til lavere niveau

11%

Maskiner, anlæg og trykbærende udstyr

6%

   

IT og telekommunikation

46 reaktioner

Øvrige ulykkesrisici

4%

Arbejdsstillinger og -bevægelser

4%

Krænkende handlinger, mobning, seksuel chikane

4%

   

Film, presse og bøger

68 reaktioner

Nedfald af genstande, sammenstyrtning m.m.

9%

Luftvejsbelastninger

7%

Maskiner, anlæg og trykbærende udstyr

7%

   

Træ og møbler

438 reaktioner

Maskiner, anlæg og trykbærende udstyr

20%

Luftvejsbelastninger

15%

Løft

6%

   

Transportmidler

610 reaktioner

Maskiner, anlæg og trykbærende udstyr

12%

Luftvejsbelastninger

10%

Allergifremkaldende belastninger

5%

   

Tekstil og papir

78 reaktioner

Maskiner, anlæg og trykbærende udstyr

19%

Nedfald af genstande, sammenstyrtning m.m.

10%

Løft

9%

   

Plast, glas og beton

579 reaktioner

Maskiner, anlæg og trykbærende udstyr

23%

Fald til lavere niveau

10%

Luftvejsbelastninger

9%

   

Metal og maskiner

1463 reaktioner

Maskiner, anlæg og trykbærende udstyr

18%

Luftvejsbelastninger

9%

Kræftfremkaldende belastninger

6%

   

Kemi og medicin

92 reaktioner

Maskiner, anlæg og trykbærende udstyr

23%

Øvrige kemi, støv og biologi

10%

Luftvejsbelastninger

8%

   

Installation og reparation af maskiner og udstyr

161 reaktioner

Maskiner, anlæg og trykbærende udstyr

11%

Fald til lavere niveau

10%

Transport-, løfte- og hejseudstyr samt elevator

9%

   

Energi og råstoffer

77 reaktioner

Maskiner, anlæg og trykbærende udstyr

17%

Øvrige ulykkesrisici

9%

Fald til lavere niveau

9%

   

Elektronik

110 reaktioner

Maskiner, anlæg og trykbærende udstyr

19%

Luftvejsbelastninger

15%

Allergifremkaldende belastninger

9%

   

Engros

721 reaktioner

Løft

9%

Nedfald af genstande, sammenstyrtning m.m.

8%

Maskiner, anlæg og trykbærende udstyr

7%

   

Butikker

861 reaktioner

Løft

9%

Maskiner, anlæg og trykbærende udstyr

7%

Fald til lavere niveau

6%

   

Færdiggørelse af byggeri

950 reaktioner

Fald til lavere niveau

30%

Luftvejsbelastninger

12%

Fald, snublen i samme niveau

8%

   

Opførelse og nedrivning af byggeri

4350 reaktioner

Fald til lavere niveau

40%

Fald, snublen i samme niveau

6%

Luftvejsbelastninger

5%

   

Anlægsarbejde

452 reaktioner

Øvrige ulykkesrisici

20%

Fald til lavere niveau

16%

Nedfald af genstande, sammenstyrtning m.m.

11%

Henter PDF