Gå til hovedindholdet

Smileybekendtgørelsen er konsekvensændret efter ændring i arbejdsmiljøloven

Pr. 1. januar 2020 er der sket en ændring i bekendtgørelse om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø m.v. (smileybekendtgørelsen).

Paragraftegn

Ændringen består i, at udtrykket ” risikobaseret tilsyn” er blevet erstattet af ” tilsyn, hvor der er set på de væsentlige arbejdsmiljøproblemer”. Ændringen sker, fordi arbejdsmiljøloven efter den ændring, der trådte i kraft 1. januar 2020, ikke mere indeholder en bestemmelse om risikobaseret tilsyn. Ændringen sikrer, at smileys fortsat tildeles på præcist samme måde som hidtil.

Bekendtgørelse om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø m.v.

Henter PDF