Gå til hovedindholdet

Forebyg coronasmitte ved bygge- og anlægsarbejde

Coronavirus (COVID-19) smitter både ved indendørs og udendørs arbejde. Arbejdet på landets byggepladser skal tilrettelægges efter de samme retningslinjer, som gælder for alle andre arbejdspladser.

Byggeplads

Det er vigtigt, at arbejdet på byggepladser er tilrettelagt, så de ansatte beskyttes mod risikoen for smitte med coronavirus. Det gælder for både indendørs og udendørs arbejde.

Hør hvordan entreprenøren NemByg arbejder med coronaforebyggelse

Foranstaltninger mod smittespredning

Arbejdsmiljølovgivningen stiller krav om, at arbejdsgiveren skal sikre, at arbejdet planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres forsvarligt også i forhold til coronasmitte. Arbejdstilsynet opfordrer derfor til, at følge Sundhedsstyrelsens generelle råd om foranstaltninger mod smittespredning.

Hvis medarbejderne er syge går projektet i stå – forebyg smittespredning på byggepladsen

Arbejdstilsynet opfordrer til at følge Sundhedsstyrelsens råd om forebyggelse af smitte med coronavirus – ved at arbejdsgiverne under koordinering af bygherrens arbejdsmiljøkoordinator sørger for følgende på byggepladserne:

Infografik: planlæg arbejdet så medarbejderne kan holde afstand, stil håndvask eller håndsprit til rådighed, minimer kontakt med andre, opprioriter regelmæssig rengøring
  • Planlæg arbejdet, så de ansatte kan arbejde med en god afstand imellem sig

For eksempel:

- Fordel arbejdsstationer mellem medarbejdere eller virksomheder ved dagens start
- Undgå at arbejde mange medarbejder i små rum, så det er muligt at holde afstand

  • Stil håndvask eller håndsprit til rådighed for de ansatte på alle relevante steder

For eksempel:

- Ved byggepladsens indgange
- Ved områder, hvor der holdes pause
- Ved omklædning- og toiletfaciliteter
- Opfordre medarbejderne til at vaske hænder ved ankomst til byggepladsen og før og efter pauser.

  • Minimer kontakt med andre

For eksempel:

- Hold forskudte pauser
- Mød ind og hold fyraften på forskudte tidspunkter, så de ansatte kan holde en god afstand i forbindelse med fx omklædning og spisning
- Hold pauser udendørs, når vejret tillader det eller i arbejdsbilen
- Brug som udgangspunkt eget håndværktøj
- Aflys møder der ikke haster, eller afhold dem via telefon eller uden for skurvognen
- Arbejd hjemmefra, når opgaven tillader det

  • Opprioriter regelmæssig rengøring og afspritning

For eksempel:

- Gør rent eller afsprit oftere end normalt
- Rengør håndtag, overflader og toiletter flere gange dagligt
- Sørg for hyppig udluftning i mandskabsvogne m.m.
- Aftør borde mellem spisehold
- Vask borde og stole i mødelokaler
- Husk kaffemaskinen eller mikrobølgeovnen

Find flere vejledning om begrænsning af coronasmitte under bygge- og anlægsarbejde

BFA-BA - branchevejledning om forebyggelse af smitte fra Corona-virus

Dansk byggeri - spørgsmål og svar om corona

Dansk byggeri - tiltag på byggepladsen (download)

3F - nyhedsbrev om coronasituationen

Bygherreforeningen - information om corona 

Arbejdsmiljøkoordinator

På byggepladser med mere end en arbejdsgiver skal bygherrens arbejdsmiljøkoordinator koordinere virksomhedernes indsats mod smittespredning i samarbejde med virksomhederne og deres arbejdsmiljøorganisation.

Byggeopgaver i private hjem

Reglerne for ansatte, der udfører arbejde i private hjem, er de samme som for alle andre jobfunktioner. Det indebærer, at arbejdsgiveren skal vurdere, om der er risiko for, at de ansatte kan blive udsat for smitte med coronavirus fra fx kunder og borgere. Hvis det er tilfældet, skal arbejdsgiveren iværksætte foranstaltninger, der kan forebygge smitterisikoen så effektivt som muligt.

Arbejdstilsynet opfordrer til, at virksomhederne følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at mindske smitte, herunder at virksomhederne kontakter kunden/borgeren for at afklare, om det er forsvarligt at gennemføre besøget.

Er der sygdom i hjemmet, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man ikke gennemfører besøget på nuværende tidspunkt.

Læs mere om hvordan virksomheden beskytter de ansatte, der arbejder i private hjem i vores FAQ.

Oplys og instruer medarbejderne i at begrænse smitte

Arbejdstilsynet understeger, at det generelt påhviler arbejdsgiveren at gøre de ansatte opmærksomme på eventuelle risici, der er forbundet med arbejdet. Hensigten hermed er også at skabe forståelse blandt de ansatte for vigtigheden af, at den enkelte beskytter sig mod smitte med coronavirus.

Henter PDF