Gå til hovedindholdet

Entreprenør: ”Forståelige retningslinjer og dialog er det bedste beredskab”

Byggebranchen holder gang i hjulene, mens store dele af Danmark er lukket ned. Det kan give særlige arbejdsmiljøudfordringer. Få inspiration hos entreprenøren NemByg A/S, der fortæller, hvad de gør for at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø under corona-pandemien.

Håndværker arbejder udenfor

Hvordan balancerer virksomhederne i byggebranchen smittefare, produktion og arbejdsmiljø? Vi har spurgt arbejdsmiljøkoordinator Cathrin Rasmussen fra entreprisevirksomheden NemByg fra Esbjergområdet, hvordan coronahåndtering kan se ud i praksis.

Coronaplan 1.1, 1.2, …

En coronaplan er NemBygs redskab til at arbejde struktureret med både information til medarbejdere og tiltag, der skal begrænse smittespredning. Indtil videre er de nået til version 1.2.

”Vores coronaplan besvarer typiske spørgsmål fra medarbejderne og indeholder retningslinjer for, hvordan vi arbejder sikkert under pandemien. Det er vigtigt for medarbejderne at vide, hvad vi forventer af dem, og hvad de kan forvente af os, så de får arbejdsro til at udføre deres opgaver,” forklarer Cathrin.

Vi har fået lov til at dele emnerne i NemBygs coronaplan.

Indholdet i NemBygs coronaplan

  • Sygemelding, fx hvordan medarbejderne skal opføre sig ved symptomer på coronavirus
  • Private forhold, der påvirker arbejdet, fx udfordringer med pasning af børn o.l.
  • Særlige retningslinjer til at mindske smittespredning, fx møder, afspritning under arbejdet, antal personer i mandskabsvogne o.l.
  • Hvem i virksomheden man kan ringe til med spørgsmål til situationen
  • Særlige målgrupper, fx elever der er i skoleforløb
  • Interne procedurer, fx tidsregistrering
  • Personalejura fx varsling af brug af restferie
  • Særlige roller, fx forhindring af smitte fra virksomhedens interne vognmand

Plakater skifter man ikke hver dag

Siden Cathrin kom til NemByg har hun været optaget af at gøre arbejdsmiljøkommunikationen, så konkret og nemt tilgængelig som mulig.

”Det er ikke alle vores håndværkere, der trives med at læse lange kriseplaner. Vi har hængt plakater op på vores byggepladser, så medarbejderne kan læse de vigtigste retningslinjer. Projektlederne kan tage plakaterne med på byggemøder. På den måde hjælper de med at skabe fælles adfærd på byggepladser, hvor vi er flere virksomheder, der bygger sammen,” fortæller Cathrin og fortsætter:

”Vi kan ikke ændre plakaten hver gang, der kommer ny information om corona, og der er kun plads til at skrive overordnede retningslinjer, derfor er vi helt afhængige af, at medarbejderne bruger deres sunde fornuft. Jeg forventer, at vores medarbejdere også selv holder sig orienteret, derfor slutter plakaten med et link til coronasmitte.dk.”

9 råd til forebyggelse af smitte på byggepladsen

Gode muligheder for hjælp og vejledning

Situationen er uvant for NemByg, selvom de ofte arbejder for hospitaler og fødevarevirksomheder, hvor god hygiejne er afgørende. Nye spørgsmål er blevet afklaret på kort tid, og her har Cathrin haft glæde af at bruge få, sikre kilder:

”Vi har selvfølgelig brugt Sundhedsstyrelsens kommunikation, men også virksomhedsguiden.dk har været en stor hjælp. Jeg har generelt oplevet meget lidt kø og kompetent rådgivning både på coronahotlinen, og når jeg har ringet til Dansk Byggeri og brugt deres hjemmeside.”

Næste skridt: Det psyko-sociale arbejdsmiljø

Kort før vi talte med Cathrin er regeringens coronatiltag blevet forlænget. Det får virksomheden ved Esbjerg til at kigge fremad.

”Nu kan en coronaplan ikke længere kun handle om retningslinjer og ofte stillede spørgsmål. Vi er nødt til at kigge mere bredt på medarbejdertrivsel. Vi er jo i en undtagelsestilstand, hvor jobsikkerhed og trivslen hjemme hos medarbejderne kan være på spil. For os er næste skridt et møde i arbejdsmiljøorganisationen, hvor vi taler om, hvordan vi kan hjælpe, hvis vi har håndværkere eller kontorpersonale, der bryder sammen,” slutter Cathrin.

Læs mere om corona og arbejdsmiljø på vores hjemmeside.

Entreprisevirksomheden NemByg

Henter PDF