Gå til hovedindholdet

Virksomheder tilfredse med tilsynsindsatsen

Når Arbejdstilsynet er på tilsyn på danske virksomheder, er der generelt stor tilfredshed med måden, det foregår på. Men der er også rum for forbedringer. Det viser Arbejdstilsynets brugerundersøgelse, som netop er blevet offentliggjort.

To tilsynsførende på tilsyn

Arbejdstilsynets Brugerundersøgelse fra 2019 viser, at 74 procent af de virksomheder, der har fået tilsyn, vurderer, at Arbejdstilsynet i høj eller meget høj grad fokuserede på de væsentligste arbejdsmiljøproblemer. Derudover har 77 procent af virksomhederne svaret, at de i høj eller meget høj grad har fået en god forklaring på de arbejdsmiljøproblemer, som arbejdstilsynet fokuserede på.

”Det er helt afgørende for Arbejdstilsynets arbejde, at vi finder de væsentligste arbejdsmiljøproblemer, når vi er på tilsyn. Derfor er vi meget glade for den tilbagemelding. Det er også meget positivt, at virksomhederne vurderer, at vi forklarer risikoen ved de påpegede arbejdsmiljøproblemer på en forståelig måde. Det er blandt andet i dialogen, at vi kan bringe vores faglighed i spil og dermed have en positiv effekt på arbejdsmiljøet i de virksomheder vi besøger,” siger kontorchef i Arbejdstilsynet Jesper Sørensen.

Virksomhederne er også blevet spurgt om kvaliteten af de afgørelser, Arbejdstilsynet træffer. Her svarer 78 procent af virksomhederne, at afgørelserne begrundes på en let og forståelig måde. Og 90 procent af virksomhederne svarer, at der fremgår klart af afgørelserne, hvad der skal bringes i orden.

Mere dialog og vejledning
Brugerundersøgelsen viser, at der er områder, hvor Arbejdstilsynet kan blive bedre til at understøtte virksomhedernes arbejdsmiljøindsats. 90 procent af virksomhederne løste det eller de arbejdsmiljøproblemer, som de fik påbud eller forbud om, men kun 25 procent af virksomhederne igangsatte yderligere tiltag for at hindre lignende arbejdsmiljøproblemer.

Troværdigt Arbejdstilsyn
Som noget nyt omfatter brugerundersøgelsen 2019 også virksomheder, der ikke har fået tilsyn. Disse virksomheder blev blandt andet spurgt om deres holdning til Arbejdstilsynet og deres prioritering af arbejdsmiljø. Undersøgelsen viser, at virksomheder, der har fået tilsyn i højere grad har en positiv holdning til Arbejdstilsynet end virksomheder, der ikke har fået tilsyn. For eksempel svarer 87 procent af de virksomheder, der har fået tilsyn, at Arbejdstilsynet i høj eller meget høj grad er troværdig, mod 72 procent af de virksomheder, der ikke har fået tilsyn. 82 procent af de virksomheder, der har fået tilsyn, svarer, at Arbejdstilsynet i høj eller meget høj grad er professionel, mod 67 procent af de virksomheder, der ikke har fået tilsyn.

Kort om Brugerundersøgelsen 2019

Undersøgelsen blandt virksomheder, der har fået tilsyn, består af to spørgeskemaer og omfatter virksomheder, der har fået tilsyn i perioden maj-oktober 2019. Det første spørgeskema er udsendt én måned efter tilsynsbesøget, og det andet spørgeskema er udsendt tre til fem måneder efter tilsynet til virksomheder, der besvarede det første spørgeskema. Det første spørgeskema er sendt til 4.211 virksomheder, og 30 procent af de kontaktede virksomheder besvarede spørgeskemaet svarende til 1.247 virksomheder. Det andet spørgeskema er sendt til 1.226 virksomheder, og 42 procent af virksomhederne besvarede spørgeskemaet svarende til 521 besvarelser.

De virksomheder, der ikke har fået tilsyn, har fået tilsendt ét spørgeskema. Spørgeskemaet blev sendt til 3.038 virksomheder, og 49 procent af virksomhederne besvarede spørgeskemaet svarende til 1.489 besvarelser.

Henter PDF