Gå til hovedindholdet

Ændring af gebyr for Arbejdstilsynets undersøgelser m.v. efter bekendtgørelse om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg og bionaturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø

Den 1. april 2020 træder nye regler om Arbejdstilsynets opkrævning af gebyr efter bekendtgørelse om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg og bionaturgasanlæg i kraft.

Paragraftegn

Ændringen indebærer, at Arbejdstilsynet fra den 1. april 2020 også kan tage betaling for den tid, der anvendes i forbindelse med godkendelse af ibrugtagning af naturgasanlæg og bionaturgasanlæg, og for undersøgelser i den forbindelse. Hidtil har Arbejdstilsynet alene kunnet opkræve gebyr for den tid, der anvendes i forbindelse med godkendelse af anlæggenes konstruktion.

Det udvidede gebyr skal dække Arbejdstilsynets omkostninger i forbindelse med godkendelser og tilsyn på naturgas- og bionaturgasområdet.

Gebyret udgør i 2020 kr. 590 pr. påbegyndt time. Gebyret vil blive reguleret årligt, næste gang 1. januar 2021, og satsen vil fremgå af Arbejdstilsynets hjemmeside.

Ændringsbekendtgørelsen kan læses på retsinformation.dk

En sammenskrivning af bekendtgørelse om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg og bionaturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø kan læses her

Ændringsbekendtgørelsen har i perioden 28. november til 15. december 2019 været i offentlig høring b.la. på Høringsportalen.

Henter PDF