Gå til hovedindholdet

Vejledende informationsmateriale til frisører og andre serviceerhverv med tæt fysisk kontakt til kunder

I forbindelse med den gradvise genåbning af samfundet har Arbejdstilsynet i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejdet et informationsmateriale, der vejleder liberale serviceerhverv, som indebærer tæt fysisk kontakt til kunder i smitteforebyggelse.

Der gælder de samme arbejdsmiljøregler for arbejde i serviceerhverv som for alle andre jobfunktioner. Derfor skal arbejdsgiverne iværksætte foranstaltninger, der kan forebygge risiko for smitte med coronavirus så effektivt som muligt.

Tæt kontakt med kunden er et vilkår for frisører, massører, kropsplejere og medarbejdere i lignende serviceerhverv. Men der er en række tiltag, arbejdsgiveren ifølge sundhedsmyndighederne bør iværksætte for at begrænse denne kontakt og sikre, at det sker under forhold, som reducerer risikoen for smitte med coronavirus.

Pas på medarbejderne – begræns risiko for smitte                                                                                 

Det er vigtigt, at arbejdet er tilrettelagt, så I mindsker de ansattes risiko for smitte med coronavirus.

Det gøres ved at følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og sørge for følgende:

Infografik: planlæg arbejdet så medarbejderne kan holde afstand, stil håndvask eller håndsprit til rådighed, minimer kontakt med andre, opprioriter regelmæssig rengøring

Bliv hjemme ved sygdom

 • Medarbejdere må ikke møde på arbejde, hvis de har milde symptomer, der kan tyde på COVID-19.
 • Medarbejdere må efter et sygdomsforløb først møde på arbejde igen 48 timer efter symptomer er ophørt.
 • Medarbejdere, hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”nære kontakter”.
 • For medarbejdere, der tilhører en særlig risikogruppe, fx gravide, anbefales det, at ledelsen i dialog med den enkelte medarbejder laver en konkret og individuel vurdering med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området.

 

Stil håndvask eller håndsprit til rådighed

 • Medarbejderne skal oplyses om og overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Medarbejderne skal vaske hænder grundigt før og efter hver kunde, foruden på øvrige almene håndvasketidspunkter.
 • Kunder skal opfordres til at vaske hænder eller bruger håndsprit, inden de betjenes.
 • Der bør være vand og flydende sæbe og så vidt muligt håndsprit tilgængeligt for alle ansatte og kunder. Der må ikke være fælles håndklæder.

 

Planlæg arbejdet, så I kan holde afstand

 • Lokaler indrettes, så der kan holdes afstand mellem medarbejderne og mellem kunderne, fx ved at fordele medarbejderne og kunderne over flere lokaler, arbejde i skiftehold mv.
 • Der bør som min. være 2 meters afstand mellem kundernes placering.
 • Venteværelser bør lukkes eller indrettes, så det er muligt at holde min. 2 meters afstand. Magasiner/blade, legetøj og lignende fjernes.
 • Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal.
 • Køkken, frokoststue eller kantine indrettes, så det er muligt at holde afstand. Buffet eller lignende med fælles redskaber skal lukkes, og der skal være tilstrækkelig afstand mellem bordene.
 • I bør gennemgå arbejdspladsens processer for kundeydelser, så I mindsker tiden med tæt kontakt mellem serviceyder og kunde.
 • Alle indledende samtaler anbefales foretaget på afstand, og den uundgåelige tætte kontakt anbefales reduceret mest muligt i tid og omfang.
 • Hvor tæt kontakt er uundgåelig, skal særligt længerevarende ansigt-til-ansigt kontakt undgås mest muligt. Det kan f.eks. ske ved, at frisører eller massører beder kunden vende hovedet nedad på briks eller udføre hårklipning fra kundens ryg.
 • I situationer, hvor ansigt-til-ansigt kontakt indenfor 2 meter ikke kan undgås, kan man opsætte en fysisk barriere mellem personale og kunde/klient/patient. Det kan være en skærm af plastic eller glas, fx ved en betalingsdisk eller hvor der skal gives tæt kundevejledning. Hvor det ikke er muligt, fx når frisøren klipper pandehår, kan personalet evt. anvende et ansigtsdækkende visir. Dette kan især overvejes ved ansigt-til-ansigt kontakt af over 15 minutters varighed.
 • Visirer og evt. masker skal ikke bruges som erstatning for tiltag som afstand, hosteetikette og håndhygiejne, men kan tjene som et supplement i tilfælde, hvor anbefalinger om afstand ikke kan overholdes.
 • Det er vigtigt, at visirer/masker bruges korrekt. De bør ikke berøres under brug, da man i så fald kan føre smitte til ansigtet, og de skal skiftes, når de bliver snavsede. Generelt kan samme visir anvendes en hel arbejdsdag, og nogle typer visir kan vaskes og genbruges. Masker skal kasseres efter brug, og de skal skiftes, når de bliver våde, snavsede eller berøres, da de mister deres beskyttende effekt.
 • Det kan ikke anbefales at bruge hjemmelavede masker af stof.

Opprioritér regelmæssig rengøring

 • Der bør sikres grundig rengøring af fælles kontaktpunkter med særligt fokus på håndtag, gelændre, lyskontakter, bordoverflader, kasseapparater, dankortterminaler, computere og tablets.
 • Toiletter (både kunde- og medarbejdertoiletter) rengøres grundigt og regelmæssigt. Der skal være vand og flydende sæbe til rådighed. Der må ikke være fælles håndklæder.
 • Der sikres rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en medarbejder/kunde forlader arbejdsstationen, og en anden medarbejder/kunde skal overtage den.
 • Medarbejderne bør så vidt muligt anvende redskaber, der er forbeholdt den enkelte medarbejder, og arbejdspladsen skal have en plan for rengøring af fællesredskaber.
 • Der bør sker en grundig rengøring af redskaber, der har været i kontakt med kunden efter hver endt behandling.
 • Vasketøj, fx håndklæder, vaskes ved 80 grader.

 

Yderligere når du arbejder hjemme hos kunden

 • Når du ankommer til kundens hjem, anbefales det, at du opfordrer kunden til at udføre håndvask eller bruge håndsprit.
 • Korrekt håndhygiejne udføres før og efter kontakten med kunden.
 • Egne kontaktflader (fx bordplade) i kundens hjem rengøres, inden hjemmet forlades.

Information til kunder og medarbejdere

Der skal opsættes informationsmateriale om COVID-19, herunder tekst til kunden om, hvornår man ikke er velkommen, og hvilke forventninger der er til de ansatte og kunderne fsva. hygiejne, afstand mv.

I kan finde plakater, du kan opsætte i butikker eller klinikker her

Det anbefales, at I så vidt muligt:

 • opfordrer kunder til at møde op alene
 • opsætter skilte med max antal kunder i lokalerne
 • laver afstandsmarkeringer på gulve i lokalerne
 • opfordrer kunderne til at benytte hele åbningstiden, så kundebesøg spredes
 • anvender tidsbestilling
 • sikrer, at der mellem kunderne er tilstrækkelig tid til rengøring

Henter PDF