Gå til hovedindholdet

Vejledende informationsmateriale til liberale serviceerhverv

I forbindelse med den gradvise genåbning af samfundet har Arbejdstilsynet i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejdet et informationsmateriale, der vejleder liberale serviceerhverv med tæt fysisk kontakt til kunder i smitteforebyggelse.

Se de overordnede retningslinjer

Materialet supplerer de retningslinjer, der er lavet for genåbning af liberale serviceerhverv med tæt fysisk kontakt

Retningslinjer om ansvarlig indretning af liberale serviceerhverv med henblik på en ansvarlig genåbning af Danmark i lyset af udbruddet af COVID19 - pdf

Hvad siger arbejdsmiljøloven?

Der gælder de samme arbejdsmiljøregler for arbejde i liberale serviceerhverv som for alle andre jobfunktioner. Det betyder, at arbejdsgiveren løbende skal kortlægge risikoen for, at de ansatte kan blive udsat for påvirkninger, der kan skade deres sikkerhed eller sundhed. Det gælder også i forhold til smitte med coronavirus.

Arbejdsgiveren har pligt til at iværksætte foranstaltninger, der kan forebygge risiko for smitte med coronavirus så effektivt som muligt.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88. Call Centeret kan kontaktes mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14.

Henter PDF