Gå til hovedindholdet

Forebyg coronasmitte ved transport af gods

Der gælder de samme regler for arbejde med transport af gods som for alle andre jobfunktioner. Det særlige ved godstransport er, at der typisk er tre aktører involveret i at transportere en vare og derfor flere arbejdsgivere, der skal arbejde sammen om at iværksætte foranstaltninger til at imødegå risikoen for smitte med coronavirus.

Lastbil transporterer æbler

Der gælder de samme regler for arbejde med afsendelse og modtagelse af gods som for alle andre jobfunktioner. Det indebærer, at arbejdsgiveren skal vurdere, om der er risiko for, at de ansatte kan blive udsat for smitte med coronavirus. Hvis det er tilfældet, skal arbejdsgiveren iværksætte foranstaltninger, der kan forebygge smitterisikoen så effektivt som muligt.

Det særlige ved godstransport er, at der typisk er tre aktører involveret i at transportere en vare fra A til B: En afsender, der fx kan være en lagerterminal, en vognmand og en modtager, der fx kan være en butik. Det betyder, at der er flere arbejdsgivere, der skal vurdere, om der er risiko for, at de ansatte kan blive udsat for smitte med coronavirus. Og at der er flere arbejdsgivere, der skal arbejde sammen om at iværksætte foranstaltninger for at imødegå risikoen.

Arbejdstilsynet opfordrer til, at vognmænd – i samarbejde med afsender og modtager af gods – følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at mindske smitte:

Infografik: Planlæg arbejdet så medarbejderne kan holde afstand, stil håndvask eller håndsprit til rådighed, minimer kontakt med andre, opprioriter regelmæssig rengøring
 • Planlæg arbejdet under læs- og losning, så chauffører og andre ansatte kan arbejde med en god afstand imellem sig. Det kan fx indebære:
  • At vognmanden aftaler med afsendere og modtagere, at de har en procedure for, hvordan godset skal håndteres.
  • At vognmanden sørger for, at chaufførerne er grundigt instrueret om, hvordan de skal beskytte sig hos afsendere og modtagere.
  • At vognmanden beder afsendere og modtagere om at sende deres anvisninger elektronisk til vognmanden inden chaufføren ankommer.
  • At vognmanden beder om, at der er en person klar til at modtage lastbilen/godset, så chaufføren ikke skal lede efter personale. Det kan rent praktisk ske ved, at afsendere og modtagere oplyser et telefonnummer, som chaufføren kan ringe til inden ankomst.
  • At chauffører – inden de kører ind på en adresse – orienterer sig om kundens anvisninger i forhold til coronasmitte.
  • At chauffører holder god afstand og undgår fysisk kontakt med andre personer.
 • Sørg for, at der er håndvask eller håndsprit til rådighed for chauffører og andre på alle relevante steder. Det kan fx indebære:
  • At vognmanden aftaler med afsendere og modtagere, at der er adgang til håndsprit ved ind- og udgange til både interne og eksterne personer.
  • At vognmanden aftaler med afsendere og modtagere, at de udpeger et sted for dokumenthåndtering, og at deres ansatte, ligesom chaufførerne, bruger eget redskab til kvittering.
  • At chauffører spritter hænderne af både ved ind- og udstigning af førerhuset, eller vasker hænder med vand og sæbe, når det er muligt.
 • Sørg for at mindske kontakten med andre personer. Det kan fx indebære:
  • At vognmanden aftaler med afsendere og modtagere, at de laver en afspærring, der tydeligt viser grænsen imellem interne og eksterne personer.
  • At vognmanden aftaler med afsendere og modtagere, at de undgår uvedkommende personers unødige ophold på adressen.
  • At vognmanden aftaler med afsendere og modtagere, at de beder chauffører, som skal vente på gods, om at blive i køretøjet.
  • At chauffører så vidt muligt opholder sig i førerhuset, mens de er hos kunden.
  • At chauffører, når de selv skal læsse eller losse varer, er opmærksomme på eventuel særlig afspærring i forhold til coronasmitte.
  • At chaufførerne kun bruger hver anden læsserampe, hvis det er muligt.
 • Opprioriterer regelmæssig rengøring og afspritning af førerhuset. Det kan fx indebære:
  • At vognmanden sikrer, at førerhuset rengøres jævnligt. Især ind- og udvendige dørhåndtag samt rat, gearstang og instrumentbord skal rengøres grundigt.
  • At vognmanden aftaler med afsendere og modtagere, at de jævnligt rengør det læssemateriel, som chaufføren skal bruge til at læsse af.
  • At vognmanden beder afsendere og modtagere om at udpege eventuelle toiletfaciliteter til chauffører og at rengøre dem jævnligt.

Arbejdstilsynet understeger, at det generelt påhviler arbejdsgiveren at gøre de ansatte opmærksomme på eventuelle risici, der er forbundet med arbejdet. Hensigten hermed er også at skabe forståelse blandt de ansatte for vigtigheden af, at den enkelte beskytter sig mod smitte med coronavirus.

Læs mere på BAU transport og engros hjemmeside om forebyggelse af coronasmitte

Henter PDF