Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Ny vejledning: Sygdom med COVID-19 kan anerkendes som arbejdsskade

Sygdom med coronavirus (COVID-19) kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis det kan sandsynliggøres, at sygdommen skyldes arbejdet.

Arbejdstilsynet har udstedt en vejledning om reglerne for arbejdsskadeerstatning til ansatte, der er blevet smittet med coronavirus (COVID-19) på deres arbejde. Det fremgår bl.a. af vejledningen, at sygdom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet, og at nogle typer af arbejde i sig selv vil indebære en stærk formodning for, at den ansatte er blevet udsat for smitte på arbejdet.

Derudover beskriver vejledningen de kriterier, som myndighederne skal lægge vægt på i vurderingen. Det fremgår også, at myndighederne skal hastebehandle sager, hvor sygdomsramte er blevet alvorligt syg.

Endelig indeholder vejledningen information om anmeldepligt, muligheder for erstatning samt anke.

Læs også

Vejledning om vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med COVID-19

Henter PDF