Gå til hovedindholdet

Ny vejledning: Sygdom med COVID-19 kan anerkendes som arbejdsskade

Sygdom med coronavirus (COVID-19) kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis det kan sandsynliggøres, at sygdommen skyldes arbejdet.

Arbejdstilsynet har udstedt en vejledning om reglerne for arbejdsskadeerstatning til ansatte, der er blevet smittet med coronavirus (COVID-19) på deres arbejde. Det fremgår bl.a. af vejledningen, at sygdom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet, og at nogle typer af arbejde i sig selv vil indebære en stærk formodning for, at den ansatte er blevet udsat for smitte på arbejdet.

Derudover beskriver vejledningen de kriterier, som myndighederne skal lægge vægt på i vurderingen. Det fremgår også, at myndighederne skal hastebehandle sager, hvor sygdomsramte er blevet alvorligt syg.

Endelig indeholder vejledningen information om anmeldepligt, muligheder for erstatning samt anke.

Læs også

Vejledning om vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med COVID-19

Henter PDF