Gå til hovedindholdet

Nye lovbekendtgørelser: Lov om arbejdsmiljø og lov om arbejdsskadesikring

Arbejdstilsynet har udstedt to nye lovbekendtgørelser. Det drejer sig om lov om arbejdsmiljø og lov om arbejdsskadesikring

Paragraftegn

Lovbekendtgørelserne indeholder en sammenskrivning af de gældende love og de ændringslove, der er udstedet siden sidste lovbekendtgørelse. Det betyder, at alle ændringer nu er indarbejdet i både lovbekendtgørelsen om arbejdsmiljøloven og lovbekendtgørelsen om arbejdsskadesikringsloven.

Lovbekendtgørelse nr. 375 af 31. marts 2020 af lov om arbejdsmiljø

Lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. marts 2020 af lov om arbejdsskadesikring

Henter PDF