Gå til hovedindholdet

Vil virksomheder være motiverede for at indgå aftaleforløb med Arbejdstilsynet?

Arbejdstilsynet har fået undersøgt virksomheders motivation for at indgå i aftaleforløb om at løse deres arbejdsmiljøproblemer. Aftaleforløb bliver en mulighed pr. 1. september 2020 som et nyt virkemiddel i arbejdsmiljøindsatsen.

Graf

Nogle af undersøgelsens resultater

Epinion og TeamArbejdsliv har for Arbejdstilsynet gennemført en undersøgelse af virksomheders motivation for at indgå et aftaleforløb med Arbejdstilsynet.

Undersøgelsen har bl.a. vist:

  • At virksomhederne forventer, at aftalen kan være en løftestang til den frivillige spredning af gode arbejdsmiljøløsninger, der allerede findes i virksomheden.
  • At virksomhederne forventer, at aftale med spredning kan hjælpe med at undgå en stribe af påbud, da der igangsættes en proces med at løse samme arbejdsmiljøproblem flere steder.
  • At virksomhederne tilkendegiver, at aftale ved mistanke kan medvirke til en mere langsigtet og strukturel forbedring af arbejdsmiljøet.
  • At virksomhederne forventer, at aftale om mistanke vil være med til at skabe anerkendelse for virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde, i stedet for stigmatisering, på grund af påbud.

Undersøgelsen bygger på interviews med 13 virksomheder. Undersøgelsen har givet en dybdegående afdækning af motivationen hos virksomhederne, men konklusionerne kan ikke forventes at være dækkende for alle virksomheder i Danmark.   

Arbejdstilsynet bruger resultaterne

Undersøgelsen peger også på en række forhold, som Arbejdstilsynet kan tage højde for i udmøntningen af det nye virkemiddel.

Virksomhederne efterspørger fx dialog og vejledning fra Arbejdstilsynet, inden de indgår aftalen, og Arbejdstilsynet har anvendt undersøgelsens resultater til at fastlægge, hvordan vi skal tilbyde hjælp og vejledning før og efter indgåelse af aftaler, så det passer til virksomhedens behov.

Hvad er et aftaleforløb?

Der er tale om to typer af aftaleforløb henholdsvis aftale om spredning og aftale ved mistanke.

Når en virksomhed indgår en aftale med Arbejdstilsynet om spredning, forpligter den sig til at løse et arbejdsmiljøproblem på forskellige arbejdssteder og -afdelinger i virksomheden efter eget valg. Til gengæld forpligter Arbejdstilsynet sig til at give vejledning, så virksomheden kan arbejde med løsningen af problemet.

Kvalitativ analyse om virksomheders motivation for aftaler med Arbejdstilsynet - 2019 - pdf

Henter PDF