Gå til hovedindholdet

Arbejdstilsynet sætter tryk på tilsyn med alle brancher

Med genåbningens anden fase af blandt andet storcentre og restauranter udvider Arbejdstilsynet nu sit målrettede tilsyn til alle brancher.

Med genåbningens anden fase af blandt andet storcentre og restauranter udvider Arbejdstilsynet nu sit målrettede tilsyn til alle brancher. I hospitals- og plejesektoren vil Arbejdstilsynets fokus og besøg dog fortsat være ved alvorlige ulykker og klager.

Besøgene er i hovedreglen uanmeldte og sker på virksomheder med risiko for arbejdsmiljøproblemer. Arbejdstilsynet fortsætter den styrkede indsats i bygge-anlægsbranchen, som blev igangsat lige efter påske.

De målrettede tilsyn har fokus på virksomhedernes forebyggelse af smittespredning og ulykker. Arbejdsgivere får et straks-påbud, hvis de ikke har truffet effektive foranstaltninger til at beskytte de ansatte mod risikoen for smitte. 

Desuden reagerer de tilsynsførende, hvis virksomhederne overtræder arbejdsmiljøloven, så medarbejderne bliver udsat for betydelig fare - fx i forhold til kemiske påvirkninger eller trusler om vold. 

Under nedlukningen har Arbejdstilsynet begrænset tilsynsindsatsen for at mindske smitterisikoen. Tilsynet har dog hele tiden kørt på alvorlige arbejdsulykker og klager efter en konkret vurdering. Lige efter påske påbegyndte Arbejdstilsynet en prioriteret indsats i bygge- og anlægsbranchen og i brancher med udenlandsk arbejdskraft med fokus på at forebygge ulykker og mindske risikoen for smittespredning.

Med fase to af genåbningen vil omkring to tredjedele af de tilsynsførende, svarende til 200 ansatte, komme ud på målrettede tilsynsbesøg.

Læs mere om udvidede tilsynsindsats på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Henter PDF