Gå til hovedindholdet

Evaluering af arbejdsmiljøuddannelsen 2019

Rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om evaluering af arbejdsmiljøuddannelserne 2019 viser, at størstedelen af kursisterne vurderer arbejdsmiljøuddannelserne positivt. Det gælder både indholdet af uddannelserne og varetagelsen af de pædagogiske principper.

Personer der sidder i et mødelokale

Kursisterne på 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen og 22-timers-netuddannelsen vurderer uddannelserne meget positivt, både når det gælder vidensniveauet, og når det gælder handleniveauet. Mellem 92 og 99 % af kursisterne vurderer at være rigtig godt eller godt forberedte til arbejdsmiljøarbejdet, og ingen oplever at være dårligt forberedte inden for de emner, der spørges til.

Kursisterne på netuddannelsen vurderer fortsat vidensniveauet  lidt bedre end kursisterne på tilstedeværelsesuddannelsen. Det gælder ift. hvor godt kursisterne føler sig forberedte på, hvad arbejdsmiljøgruppens rolle er i den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

I forhold til 2018 er der ikke sket store ændringer i kursisternes vurderinger af koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen. Omvendt er der dog sket overordnet positive fremskridt for koordinator-netuddannelsen, hvor kursisterne andelsmæssigt vurderer uddannelsen.

Evalueringer af arbejdsmiljøuddannelserne

Henter PDF