Gå til hovedindholdet

Ny grænseværdi for chrom 6 i arbejdsmiljøet

Den 1. juli 2020 træder en ny grænseværdi for chrom 6 i arbejdsmiljøet i kraft. Den nye grænseværdi fremgår af grænseværdibekendtgørelsen (bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer).

Paragraftegn

Ændringen indebærer, at den danske grænseværdi for chrom 6 skærpes fra 0,005 mg/m3 til 0,001 mg/m3.

Den nye grænseværdi er fastlagt efter anbefaling fra Arbejdsmiljørådet, som består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.

Efter fire år er det hensigten at sænke grænseværdien til 0,00025 mg/m3, medmindre der viser sig tekniske/økonomiske eller kontroltekniske hensyn, der ikke gør det muligt, eller hvis det viser sig muligt at sænke grænseværdien yderligere.

Bekendtgørelse nr. 698 af 28. maj 2020 om grænseværdier for stoffer og materialer

Henter PDF