Gå til hovedindholdet

Myndigheder genoptager fælles aktioner mod social dumping

Torsdag den 11. juni genoptog Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet de fælles myndighedsaktioner mod social dumping, der skal sikre, at arbejde i Danmark foregår på danske vilkår og efter danske regler. Torsdagens aktion var primært rettet mod byggepladser rundt i hele landet og førte til 39 reaktioner fra Arbejdstilsynet om at forbedre forholdene.

60 arbejdspladser i hele landet fik torsdag besøg af Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet. Det var den første social dumping aktion siden nedlukningen. På aktionen gennemførte Arbejdstilsynet 60 kontrolbesøg og afgav i alt 39 reaktioner. Af disse var 31 reaktioner for alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Desuden blev det konstateret, at to udenlandske virksomheder ikke var anmeldt korrekt i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). 3 af de 31 overtrædelser vil nu blive vurderet nærmere med henblik på bødestraf.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard udtaler:

”Det er godt, at situationen nu er til, at de fælles myndighedsaktioner mod social dumping kan genoptages. Det er helt afgørende for et sundt arbejdsmarked, at arbejdet foregår på ordentlige vilkår. Regeringen har derfor styrket indsatsen mod social dumping. Det handler om at sætte hårdere ind mod illegal arbejdskraft og menneskehandel, styrke den opsøgende indsats fx i villakvarterer og styrke kontrollen i brancher som bl.a. rengøring og restauranter. Med den nye arbejdsmiljølov har vi også gjort det dyrere at lave grove lovovertrædelser af arbejdsmiljøloven. Desuden har vi med finansloven for 2020 sikret en historisk høj bevilling til at bekæmpe social dumping over de næste tre år, så Arbejdstilsynet har kunne ansætte flere tilsynsførende.”

Social dumping-aktionerne gennemføres på baggrund af den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet fra foråret 2019, hvor den fælles myndighedsindsats som en del af aftalen blev forlænget til og med 2022.

Henter PDF