Gå til hovedindholdet

Ny bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder

Ny bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet er et led i udmøntningen af den politiske aftale fra foråret 2019 om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Bekendtgørelsen implementerer de initiativer i forslag til en modernisering af autorisationsordningen, der forudsætter bekendtgørelsesændringer.

Paragraftegn

 Initiativerne indebærer:

  • At den 4-årige autorisation ændres til en permanent autorisation,
  • At der indføres en ny gebyrstruktur,
  • At rådgivningsvirksomheder, som har fået tilbagekaldt deres autorisation, og som ønsker at på ny, skal dokumentere, at de omstændigheder, der begrundede tilbagekaldelsen af autorisationen, ikke længere er til stede,
  • At det bliver obligatorisk for rådgivningsvirksomhederne at anvende Arbejdstilsynets digitale blanket ved ansøgning om autorisation og indsendelse af kontrolmateriale,
  • At alle rådgivere, der udfører rådgivningsopgaver, skal opfylde kravene til uddannelse og erfaring.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

Bekendtgørelse nr. 721 af 28. maj 2020 om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet

Henter PDF