Gå til hovedindholdet

Ny opgørelse: Antallet af anmeldte arbejdsulykker stort set uændret

I 2019 blev der i alt anmeldt 42.709 arbejdsulykker. Det viser en ny årsopgørelse fra Arbejdstilsynet.

Mand kigger op af stige

En ny årsopgørelse fra Arbejdstilsynet viser at der sidste år i alt blev anmeldt 42.709 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet - et antal, der stort set er uændret de seneste 5 år. Langt den hyppigste skade ved de ulykker, der anmeldes, er forstuvninger mv., der udgør godt 42 pct. af alle anmeldte arbejdsulykker i 2019.

Opgørelsen viser også, at antallet af anmeldte arbejdsulykker i forhold til beskæftigelsen – den såkaldte ulykkesincidens – er lavere end hidtil målt med 148 anmeldte arbejdsulykker pr. 10.000 beskæftigede.

Samtidig fremgår det, at antallet af dødsulykker er steget fra 31 i 2018 til 36 i 2019.

Brancher med flest arbejdsulykker

Risikoen for at komme ud for en arbejdsulykke er større i nogle brancher end i andre. For femte år i træk er vand, kloak og affald den branchegruppe, der har flest anmeldte arbejdsulykker med en ulykkesincidens på 468 pr. 10.000 beskæftigede. Det er 3 gange højere end gennemsnittet for alle brancher. Ulykkesincidensen i branchegruppen dækker imidlertid over store forskelle. Affaldssektoren står således med en ulykkesincidens på 709 for den højeste incidens i branchegruppen, mens vandforsyning ligger meget lavt med en incidens på 104. Læs mere i faktaarket om branchen herunder.

Branchegruppen vand, kloak og affald ligger ligeledes i toppen, når det gælder alvorlige arbejdsulykker med mindst 3 ugers forventet fravær.  Herefter følger branchegrupperne opførelse og nedrivning af byggeri, kultur og sport, anlægsarbejde og politi, beredskab og fængsler.

Om opgørelsen

Arbejdstilsynet opgør arbejdsulykkerne efter det år, hvor ulykken er anmeldt og registreret. Årsopgørelsen omfatter arbejdsulykker, der er anmeldt til Arbejdstilsynet fra 1. januar 2014 til 31. december 2019 og er opgjort pr. 27. februar 2020.

Undersøgelser har vist, at ikke alle anmeldepligtige arbejdsulykker anmeldes, og det reelle antal arbejdsulykker er derfor større end det antal, der indgår i Arbejdstilsynets statistik.

Alle arbejdsulykker kan forebygges

Det er Arbejdstilsynets erfaring, at planlægning af arbejdet forebygger arbejdsulykker, uanset hvilken branche man arbejder i, og derfor opfordres virksomhederne til at have særligt stort fokus på dette. Ifølge reglerne skal virksomhederne altid planlægge og tilrettelægge arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og det skal sikres, at de rette sikkerhedsforanstaltninger og udstyr er til rådighed.  Samtidig er det afgørende, at arbejdsgiveren oplærer og instruerer medarbejderne i, hvordan de udfører arbejdet sikkert.  

Arbejdstilsynets årsopgørelse 2019 - Anmeldte arbejdsulykker 2014-2019 - pdf

Bilag A - Om data - pdf

Bilag B - Supplerende tabeller og figurer - pdf

Faktaark om vand, kloak og affald - pdf

Forebyg arbejdsulykker

(Tilgængelig pdf kommer snarest)

Henter PDF