Gå til hovedindholdet

Ny rapport om dieselpartikler og grænseværdier

EU har vedtaget en grænseværdi for dieseludstødningspartikler, som skal implementeres i dansk lovgivning senest d. 20. februar 2021 og være gældende efter en overgangsperiode på 2 år. Da der er tale om et minimumskrav, har Danmark mulighed for at beslutte, at den danske grænseværdi skal være mere restriktiv.

Arbejdstilsynet har i den forbindelse bedt Cowi A/S om at undersøge udbredelsen af dieselpartikler i arbejdsmiljøet inden for udvalgte typer af arbejdspladser og de erhvervsøkonomiske konsekvenser ved at indføre grænseværdier for udstødningspartikler fra dieselmotorer for de samme arbejdspladstyper.

Cowi har i rapporten vurderet, at en grænseværdi svarende til EU's niveau (50 µg/m3) kan overholdes med den gældende praksis på de danske arbejdspladser. Derimod kan der på nogle arbejdspladser være vanskeligheder ved at overholde en lavere grænseværdi, særligt hvis den er tæt på eller under niveauet i udeluften.

Arbejdstilsynet vil nu indkalde Arbejdsmiljørådet til en drøftelse om fastlæggelse af en dansk grænseværdi for dieseludstødningspartikler. Resultatet af drøftelserne skal sendes til beskæftigelsesministeren.

Læs rapporten her

Henter PDF