Gå til hovedindholdet

Nye regler om autorisation af arbejdsmiljørådgivere

Permanent autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet og øget fokus på kvaliteten af virksomhedernes rådgivning er to af de initiativer, der indgår i moderniseringen af autorisationsordningen, som følger af den politiske arbejdsmiljøaftale fra april 2019. De af initiativerne, der indebærer bekendtgørelsesændringer, er nu udmøntet i en ny bekendtgørelse, der træder i kraft den 1. juli 2020.

Paragraftegn

Aftalen om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet fra april 2019 (arbejdsmiljøaftalen) indebærer, at ordningen om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet skal moderniseres. Moderniseringsarbejdet er nu afsluttet og medfører både nye regler for ordningen og et nyt kvalitetsinitiativ. Initiativerne, der er udmøntet i bekendtgørelsen om autorisation af rådgivningsvirksomheder, træder i kraft den 1. juli 2020.

De vigtigste ændringer:

 • Permanent autorisation
  Arbejdstilsynet ændrer den 4-årig autorisation til en permanent autorisation.
 • Særligt krav ved tilbagekaldt autorisation
  Rådgivningsvirksomheder, som har fået tilbagekaldt deres autorisation, og som ønsker at genansøge, skal dokumentere, at de omstændigheder, der begrundede tilbagekaldelsen af autorisationen, ikke længere er til stede.
 • Obligatorisk anvendelse af digital blanket
  Rådgivningsvirksomheder skal anvende en digital blanket ved ansøgning om autorisation og ved kontrol af rådgivningskvaliteten. Det vil lette Arbejdstilsynets administration og sikre, at de nødvendige oplysninger er med fra start.
 • Uddannelse og erfaring
  Alle rådgivere, der udfører rådgivningsopgaver, skal både opfylde kravet om relevant uddannelsesmæssig baggrund og kravet om mindst 2 års erfaring. Hvis rådgivningsvirksomheden ikke fuldt ud kan opfylde betingelserne, kan Arbejdstilsynet give autorisationen på nærmere bestemte vilkår.
 • Skærpet kvalitetskontrol af rådgivningen
  Arbejdstilsynet vil fortsat foretage skriftlig kontrol af rådgivningsvirksomheder inden for en periode på fire år, men øger fokus på indberetninger fra tilsynet, som bidrag til målretning af kontrollen. Arbejdstilsynet vil derudover skærpe fokus på kvaliteten af rådgivningsvirksomhedernes arbejde ved at bruge egne specialister i den faglige vurdering af rådgivningskvaliteten. 

Arbejdstilsynet indfører samtidig en ny gebyrordning, som indebærer, at rådgivningsvirksomhederne skal betale et gebyr ved ansøgning om autorisation samt et årligt gebyr. Det årlige gebyr dækker kontrol af, om betingelserne for autorisationen fortsat er til stede, samt Arbejdstilsynets vurdering af, om ændringer hos rådgivningsvirksomhederne påvirker betingelserne for autorisationen.

De nye regler betyder ikke, at rådgivningsvirksomheder, der allerede er autoriserede, skal ansøge igen. Autorisationer, som er meddelt på baggrund af autorisationsordningen fra 2013, gælder fortsat. Når autorisationen udløber, skal rådgivningsvirksomheden ansøge om at fortsætte under den nye autorisationsordning.

Rådgivningsvirksomhederne skal være opmærksomme på, at alle rådgivere, som udfører rådgivning pr. 1. juli 2020, skal opfylde uddannelses- og erfaringskravene.

Læs også

Bekendtgørelse nr. 721 af 28. maj 2020 om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet

Henter PDF