Gå til hovedindholdet

Vigtigt sikkerhedsprincip i særligt høje bygninger

I særligt høje bygninger er der en vigtig sikkerhedsopgave i forhold til bl.a. evakuering og redning ved fx brand. Det skal der i forhold til arbejdsmiljølovgivningen tages højde for bl.a. med beredskabsplaner og om nødvendigt med beredskabsøvelser. Udgangspunktet er, at der skal være samme brand- og personsikkerhedsniveau, mens bygningen opføres, som der bliver i det færdige byggeri.

Høj bygning

I særligt høje bygninger kan det være svært at blive reddet, hvis der opstår en nødsituation. Derfor er planlægning af sikkerheden ekstra vigtig i de mange høje bygninger, der skyder op rundt om i landet. Særligt kravene til brandsikkerhed og evakuering kan være en udfordring, når byggerierne tårner sig op over byggepladsen.

Princip for sikkerhed i særligt høje bygninger

Arbejdstilsynet fører tilsyn efter et princip, der også skal bruges som rettesnor, når særligt høje byggerier planlægges og opføres

Høje bygninger skal under opførelse have et sikkerhedsniveau ift. brand og redning, der som udgangspunkt er tilsvarende det niveau, som bygningen har ved ibrugtagning.

Princippet gælder ved opførelse af særligt høje bygninger, men kan med fordel bruges i planlægninger af alle byggerier uanset højde.

Der kan være stor forskel på, hvordan bygningen bruges under opførelse og efter ibrugtagning. Derfor skal der foretages en konkret vurdering fra byggeri til byggeri. Fx ser Arbejdstilsynet på antallet af personer, der opholder sig i bygningen, de udførende entreprenørers kendskab til bygningen og dens udformning, hvilken typer arbejde, der bliver udført i byggeriet og i hvilket stade af byggeriet, det bliver udført.

Krav til projekteringsfasen

Ved projekteringen skal den projekterende tage stilling til, hvilke sikkerhedsforanstaltninger og flugtmuligheder der skal etableres mens der bygges, for at byggeriet lever op til sikkerhedsprincippet.

Der skal være beskrevet, hvordan sikkerhedsforanstaltningerne etableres, hvem der har ansvar for opsætning, og hvordan den enkelte entreprenør skal forholde sig til sikkerhedsforanstaltningerne, mens de bygger.

Bygherrens ansvar

Bygherren skal kontrollere, at den projekterende lever op til kravene. Sikkerhedsforanstaltningerne skal være beskrevet i projektets Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), der udarbejdes under projekteringen. Det kan være en god ide, at PSS er en del af udbudsmaterialet.

Det er også bygherrens opgave at medvirke til, at de sikkerhedsforanstaltninger, som er indskrevet i planen (PSS) opsættes når byggeriet går i gang, så entreprenørerne kan udføre deres arbejde uden risiko for at komme til skade.

Krav til Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

For at byggeriet lever op til arbejdsmiljøloven, skal det i Plan for Sikkerhed og Sundhed klart og tydeligt fremgå:

  • hvilke forebyggelsesprincipper, der under byggeprocessen skaber et niveau for sikkerheden ved brand, som mindst er på niveau med sikkerhedsniveauet ved bygningens ibrugtagning. Planen skal minimum redegøre for:
    • Forebyggelse af brand
    • Evakuering ved brand
    • Indsats ved brand
  • hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal etableres i fællesområderne.
  • hvordan sikkerhedsforanstaltninger skal etableres.
  • hvilke af entreprenørens arbejdsopgaver, der kan påvirke de fælles sikkerhedsforanstaltninger, og hvilke opgaver, som kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger, fx ved arbejde med åben ild eller andre arbejdsopgaver, som medfører brandfare.

Henter PDF