Gå til hovedindholdet

Arbejdstilsynet indfører gebyr for skærpet tilsyn

Den 1. september 2020 træder nye regler i kraft, som bl.a. betyder, at Arbejdstilsynet opkræver et gebyr for skærpet tilsyn. Vi kommer på skærpet tilsyn, efter at en virksomhed har fået forbud mod at fortsætte arbejdet. Gebyret er på 10.000 kr.

Paragraf

Hvad er et skærpet tilsyn?

Vi gennemfører et skærpet tilsyn i virksomheden i forlængelse af, at vi har afgivet ét eller flere forbud mod, at virksomheden fortsætter arbejdet pga. overhængende og betydelig fare for de ansatte.

Det overordnede formålet med det skærpede tilsyn er:

  • Kontrol af, om virksomheden har rettet sig efter forbuddet/forbuddene.
  • Kontrol af, om virksomhedens hovedarbejdsprocesser på arbejdsstedet bliver udført forsvarligt.
  • Kontrol af, om virksomheden opfylder de krav om egenindsats, der er relevante for at forebygge de væsentlige arbejdsmiljøproblemer, Arbejdstilsynet eventuelt konstaterer på det skærpede tilsyn. Krav om egenindsats kan fx være arbejdspladsvurdering (APV) og årlig arbejdsmiljødrøftelse.
  • Dialog om, hvordan virksomheden kan forebygge væsentlige sikkerheds- og sundhedsmæssige risici ved forholdene og de væsentlige arbejdsprocesser, som virksomheden skal udføre på arbejdsstedet.

Om de nye regler

De nærmere regler for skærpet tilsyn og opkrævning af gebyr er fastsat i en bekendtgørelse. Bekendtgørelsen er udstedt og offentliggjort den 1. juli 2020, men vil først træde i kraft den 1. september 2020. Det betyder, at skærpet tilsyn vil blive gennemført på baggrund af forbud, som vi giver fra og med 1. september 2020.

Hvis en virksomhed får et skærpet tilsyn, bliver det offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside at.dk under virksomhedens smileystatus.

Den nye bekendtgørelse er en del af den politiske aftale fra foråret 2019 om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet.

Skærpet tilsyn og opkrævning af gebyr - Bekendtgørelse 1085 - 2020

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø m.v. (Ændringer som følge af indførelse af aftaler og gebyr for skærpet tilsyn) - Retsinformation

Henter PDF