Gå til hovedindholdet

I 2019 blev der anmeldt 17.000 erhvervssygdomme

En ny opgørelse fra Arbejdstilsynet viser, at der sidste år blev anmeldt omkring 17.000 erhvervssygdomme. Halvdelen drejer sig om muskelskeletsygdomme og psykiske sygdomme.

Kvinde tager sig til skulderen

I 2019 blev der anmeldt omkring 17.000 erhvervssygdomme, og dermed er antallet på samme niveau som i 2018. Det viser en ny årsopgørelse fra Arbejdstilsynet, hvor det også fremgår, at antallet af anmeldte erhvervssygdomme over en seks-årig periode er faldet med 21 procent.

Årsopgørelsen viser også, at ca. halvdelen af alle anmeldte erhvervssygdomme i 2019 omhandler muskelskeletsygdomme og psykiske sygdomme. Muskelskeletsygdomme udgør med 32 pct. af anmeldelserne den største sygdomsgruppe, mens 24 pct. af anmeldelser drejer sig om psykiske sygdomme.

Slagterier anmelder flest erhvervssygdomme

For sjette år i træk er Slagterier den branchegruppe, der står for størstedelen af de anmeldte erhvervssygdomme set i forhold til beskæftigelsen. I 2019 var der her 199 sygdomsanmeldelser pr. 10.000 beskæftigede, hvilket er mere end tre gange højere end gennemsnittet for alle branchegrupper.

Kønsforskelle

Fordelingen af erhvervssygdomme mellem mænd og kvinder er næsten ens med 61 pr 10.000 beskæftigede for mænd og 59 pr. 10.000 beskæftigede for kvinder. For nogle typer sygdomme er der imidlertid store kønsforskelle. Fx er der væsentlig flere anmeldelser vedrørende mænd end kvinder for sygdomsgrupperne øresygdomme (91 pct. mænd og 9 pct. kvinder) og luftvejssygdomme (81 pct. mænd og 19 pct. kvinder). Omvendt er der flere kvinder end mænd, der får anmeldt psykiske sygdomme, idet 74 pct. af de psykiske anmeldelser vedrører kvinder.

Årsager til sygdommene

Muskelskeletpåvirkninger og psykosociale påvirkninger er oftest anført som årsag til muskelskeletsygdomme og psykiske sygdomme. I forhold til muskelskeletpåvirkninger er det i høj grad løfte- og bærearbejde, der bliver anmeldt, mens de psykosociale faktorer især handler om arbejdsrelationer og stor arbejdsmængde.

Om opgørelsen

Tallene i årsopgørelsen giver ikke det fulde billede af forekomsten af erhvervssygdomme, da statistikken er påvirket af en vis underanmeldelse. Desuden kan flere faktorer påvirke antallet af anmeldte erhvervssygdomme, fx problemer i arbejdsmiljøet, der ligger år tilbage, eller presseomtale af bestemte arbejdsmiljøområder, hvilket betyder, at antallet af anmeldelser kan svinge fra år til år.

Erhvervssygdomme kan forebygges

Arbejdsgiverne har pligt til at forebygge, at de ansatte ikke bliver syge af at gå på arbejde. I forhold til at forebygge muskelskeletsygdomme er det fx vigtigt at sikre, at de ansatte ikke bliver overbelastede af løft, træk, skub eller bæring. Dette kan bl.a. undgås ved, at medarbejderne har egnede tekniske hjælpemidler til rådighed, og at arbejdet planlægges, så tingene ikke skal flyttes mere end nødvendigt.

Når det gælder forebyggelse af psykiske sygdomme, er det ligeledes afgørende, at arbejdsgiveren sikrer et godt psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsgiveren skal derfor sikre, at arbejdet er planlagt, tilrettelagt og udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det handler fx om at forebygge arbejdsrelateret vold og have et godt beredskab til at håndtere eventuelle voldsepisoder.

Find årsopgørelsen over erhvervssygdomme:

Årsopgørelse: Anmeldte erhvervssygdomme 2019

Bilag A - Om data

Bilag B - Tabeller og figurer

Læs mere om erhvervssygdomme

Henter PDF