Gå til hovedindholdet

Kom godt tilbage efter nedlukningen: Rejsehold vil nedbringe sygefravær

Offentlige arbejdspladser kan få hjælp af Beskæftigelsesministeriets rejsehold til at nedbringe deres sygefravær. Som en ny ydelse tilbyder rejseholdet nu også et forløb, der sætter fokus på at få medarbejderne godt tilbage efter corona-krisen.

Corona-krisen har sat sit præg på landets arbejdspladser, og for mange medarbejdere har den betydet store forandringer i deres arbejdsliv. Men krisen giver også mulighed for at skabe positive forandringer i arbejdslivet. Derfor tilbyder Beskæftigelsesministeriets rejsehold nu at hjælpe de offentlige arbejdspladser med at komme godt tilbage til en ny hverdag efter nedlukningen. Konkret tilbyder rejseholdet at gennemføre et temamøde på arbejdspladsen, hvor medarbejdere og ledere sætter fokus på, hvad man skal være opmærksom på i lyset af corona-krisen, hvad arbejdspladsen har lært undervejs, og hvad den vil tage med videre for at fastholde og styrke det gode arbejdsfællesskab.

Offentlige arbejdspladser har siden januar 2020 kunnet få ekstra hjælp fra rejseholdet til at knække sygefraværskurven. Det er gratis at få et forløb med rejseholdet på sin arbejdsplads, ligesom man kan ringe til rejseholdets hotline og få sparring om udfordringer med sygefravær og de forandringer, som kommer i kølvandet på den nye corona-situation. Lige nu er rejseholdet i gang med over 30 arbejdspladsforløb på offentlige arbejdspladser over hele landet, og der er plads til flere.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:  

- Jeg vil opfordre de offentlige arbejdspladser til at søge et forløb med rejseholdet. For selvom mange arbejdspladser allerede har et stort fokus på at forebygge sygefravær, er det desværre stadig en udfordring flere steder. Nu udvider rejseholdet sine ydelser til også at omfatte et forløb, der hjælper arbejdspladserne med at tilpasse sig den nye situation som følge af corona-krisen. Mange ting er forandret i løbet af de seneste tre måneder, og det kan betyde nye udfordringer med arbejdsmiljøet og dermed også sygefraværet. Det vil vi gerne hjælpe arbejdspladserne med at håndtere.

Ud over rejseholdet har alle arbejdspladser adgang til en række handlingspakker på hjemmesiden sygefravær.dk. I pakkerne indgår nogle af de bedste redskaber til at forebygge og håndtere sygefravær samt til at hjælpe sygemeldte godt tilbage til jobbet.

Der er afsat en pulje på 100 mio. kr. til offentlige arbejdspladser, der ønsker at arbejde målrettet og systematisk med sygefravær og trivsel. De første 50 mio. kr. er blevet tildelt, og de resterende 50 mio. kr. ventes udmeldt inden længe.

Tiltagene udspringer af den tidligere VLAK-regerings aftale fra januar 2019 med KL og Danske Regioner, som med initiativer for i alt 145 mio. kr. skulle nedbringe sygefraværet i det offentlige. Det gennemsnitlige sygefravær på grund af egen sygdom og arbejdsulykker var i 2018 i kommuner og regioner hhv. 13,1 og 12,0 dage pr. fuldtidsansat og ca. 7, 6 dage i staten.

Henter PDF