Gå til hovedindholdet

Pas på masten - undgå ulykker fra arbejdsplatforme

En arbejdsplatform - også kaldet en søjlelift - skaber en stabil arbejdsplads i højden, men anvendes den forkert, kan det have store konsekvenser.

Søjleplatform med arbejdere

Arbejdsplatforme er et godt og sikkert teknisk hjælpemiddel, men bliver de brugt forkert, kan medarbejderne komme alvorligt til skade. Nu får virksomhederne en ny branchevejledning, der forklarer, hvordan arbejdet fra platformene kan planlægges og udføres forsvarligt. Vejledningen er udarbejdet af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg.

Pas på masten

Afskærmning af gittermasten er et centralt emne i den nye vejledning.
Vejledningen gør opmærksom på, at gittermastens tilgængelige sider skal være afskærmet, så man undgår at komme i klemme.

  • Tre af mastens sider skal altid være sikret med en mindst 2 meter høj afskærmning.
  • Opstilles platformen, så masten vender ind mod facaden og med konsoldæk, skal alle fire sider på masten være afskærmet.
  • Opstilles platformen, så masten vender ind mod facaden og med et konsoldæk, hvor der kan køres forbi masten, skal der mindst være afskærmet med et 1,1 meter højt rækværk på begge sider.
Afskærmet gittermast på arbejdsplads
Den indvendige side af gittermasten skal være afskærmet med en mindst 2 meter høj afskærmning, når der monteres gennemgående konsoldæk. Situationen på billedet, hvor der er fri adgang til gittermasten, er en farlig overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen.
Konsoldæk hvor platformen kan køre forbi mastefastgørelser
Ved konsoldæk, hvor platformen kan køre forbi mastefastgørelser, skal fastgørelserne og den indvendige side af masten mindst være afskærmet med et 1,1 meter højt rækværk på begge sider, som på billedet og med en afstand på mindst 12 cm.

Arbejdsgiverens ansvar

Den nye branchevejledning forklarer om krav til instruktion af medarbejderne, afmontering af rækværk, op- og nedkørsel, skiltning og afspærring, underlag, hvilke regler arbejdsgiveren skal leve op til og meget mere.

Den nye branchevejledning kan findes her

Link til AT-vejledning om brug af arbejdsplatforme

Henter PDF