Gå til hovedindholdet

Rettelse i vejledningen om anlæg til flydende husdyrgødning

Arbejdstilsynet har fjernet en forældet oplysning om grænseværdien for svovlbrinte i luften i afsnit 3.1 i At-anvisning 2.6.1.1 om anlæg til flydende husdyrgødning (gylleanlæg og ajlebeholdere).

Paragraf

Bortset fra denne rettelse er anvisningen uændret. Gældende grænseværdi for svovlbrinte fremgår af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer.

AT-vejledningen om anlæg til flydende husdyrgødning (gylleanlæg og ajlebeholdere)

Henter PDF